logo

Nieuwe maatregelen Covid-19: voortgang examens

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte op maandagavond 14 december j.l. heeft ExTH diverse scenario’s afgewogen. Er is besloten de examens deze week door te laten gaan. Vanaf de kerstvakantie zijn andere maatregelen van kracht. Uiteraard volgen we hierbij de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid op en ook houden we de communicatie en de adviezen nauwlettend in de gaten. Verder betrekken we de gemeente Amersfoort bij onze beslissingen. In het kort betekent dit dus:

  • Examens in de week van dinsdag 15 december t/m vrijdag 18 december vinden doorgang.
  • In de periode van maandag 21 december tot maandag 4 januari vinden er in het examencentrum Amersfoort en bij de Lamark locaties geen examens plaats. U ontvangt hiervan bericht per e-mail. Voor de overige locaties geldt dat deze examens zonder tegenbericht doorgaan.
  • Vanaf maandag 4 januari zal het examencentrum weer geopend zijn voor reeds geboekte examens.
  • Voor nieuwe examens geldt dat deze pas na dinsdag 19 januari 2021 ingepland worden.

Wij adviseren u om de berichtgeving via e-mail en de website in de gaten te houden.