logo

Vervolgbijeenkomst PHB Milieu Examenonderdeel 4

Op 31 januari jl. heeft ExTH de opzet en concept exameneisen van de vier keuzemodules van examenonderdeel 4 Milieu met opleiders doorgenomen.

Twee examencommissieleden waren hierbij aanwezig.
In bijgaande presentatie leest u de ideeën over de diverse examens op hoofdlijnen.
ExTH verwerkt momenteel de gedane suggesties.

Op donderdag 7 maart a.s. bespreken we de herziene documenten van 14.00 -15.30 uur in Amersfoort.
Wilt u daar als opleider bij aanwezig zijn, meldt u dan aan door een mail te sturen naar info@exth.nl  o.v.v. 2de bijeenkomst PHB onderdeel 4 Milieu.
Ook opleiders die de eerste bijeenkomst niet aanwezig konden zijn, zijn van harte welkom.
Wij zien suggesties over strafbare feiten en of casuïstiek gerelateerd aan één van de examenonderdelen, met belangstelling tegemoet. (svp mailen naar voornoemde e-mailadres)
De door de examencommissie Milieu vastgestelde exameneisen per examenonderdeel treft u vanaf 1 april aan op onze site.