logo

Tariefwijziging CBT-locaties Lamark

Voor de theorie-examens die op Lamark locaties worden afgenomen geldt een opslag op het examentarief. De huidige opslag betreft € 19,50 per kandidaat per examen. Per 1 mei 2018 zal deze opslag wijzingen naar € 19.90 per kandidaat per examen.