logo

Publicatie circulaire bekwaamheid BOA 2012

Op 12 oktober jongstleden is de circulaire bekwaamheid BOA 2012 gepubliceerd.

Deze circulaire geeft het beleid met betrekking tot de bekwaamheid van BOA’s weer zoals dat per 1 oktober 2012 geldt en vervangt gedeeltelijk de voorgaande circulaire.

De ExTH nieuwsbrief van september 2012 bevat een toelichting op de aanvullende eisen ten aanzien van examinering die zijn opgenomen in deze nieuwe circulaire.
Klik hier om de circulaire te downloaden.