logo

Pilot opnames praktijkexamens Domein I

Vanaf 1 april a.s. start ExTH binnen Domein I een pilot met opnameapparatuur. Tijdens de casuïstiek van de praktijkexamens  Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten zal de kandidaat op de examenlocatie Amersfoort worden voorzien van opnameapparatuur. Voorafgaand aan het examen zal er voor de opnames toestemming aan de kandidaat worden gevraagd. Let wel; het betreft hier een pilot. Na afloop van de pilot zal de examencommissie besluiten of de opnameapparatuur op structurele basis zal worden ingezet en mogelijk onderdeel kan uitmaken van het onderzoek in een bezwaarprocedure. Aan de beelden gemaakt tijdens de pilot kunnen geen rechten worden ontleend.