logo

Permanente Her- en Bijscholing Domein III (Onderwijs)

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein III moet om de boa-akte te behouden er zorg voor dragen dat hij/zij deelneemt aan de Permanente Her- en Bijscholing (PHB). De toetsing hiervan is in handen van ExTH. Meer informatie hierover is te vinden op deze website.

Onlangs is er over dit onderwerp tevens een informerend schrijven verstuurd naar de gemeenten en de regionale bureaus leerplicht;

Brief aan leden nieuwe BOA opleidingsstructuur