logo

Overlegmomenten in 2019

In het overleg met de BPBO is de wens uitgesproken om mee te kunnen denken over de eind- en toetstermen in relatie tot de theorie examens, en de exameneisen voor wat betreft de vaardigheidsexamens.

Met de ontwikkelagenda van 2019 voor ogen hebben we de onderstaande overlegmomenten ingepland voor het komende jaar (starttijd: 14.00 uur bij ExTH te Amersfoort).

Daarnaast worden begin januari 2019 de nieuwe concept eind- en toetstermen inzake de Wettelijke kaders Drank- Horecawet gepubliceerd op de website.

Overlegkalender 2019

Datum Onderwerp Doelgroep
31 januari 2019 Domein II Exameneisen PHB onderdeel 4 PHB opleiders
9 april 2019 Algemene informatiebijeenkomst Particuliere opleiders +
Crebo erkende opleiders
14 mei 2019 Eind – en toetstermen
• Openbare Ruimte generiek
• Onderwijs generiek
Particuliere opleiders
5 september 2019 Domein II
Examenproducten PHB onderdeel 4
  PHB opleiders
5 november 2019 Algemene informatiebijeenkomst Particuliere opleiders +
Crebo erkende opleiders