logo

Nieuwe PHB cyclus Onderwijs 2018

De vier nieuwe/herziene examenonderdelen met bijbehorende exameneisen en toetsmatrijzen voor de 2e PHB cyclus domein III zijn door de examencommissie Onderwijs vastgesteld.

Per 1 januari 2018 neemt ExTH deze examenonderdelen af in het kader van de permanente her- en bijscholing voor Boa’s werkzaam in Domein III. De examenonderdelen van de PHB cyclus van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 met bijbehorende exameneisen komen per 1 januari 2018 te vervallen.

Voor de vier examenonderdelen en exameneisen 2018 verwijzen wij u naar:


Deze documenten treft u ook aan op onze site: documenten PHB III.

ExTH nodigt opleiders op vrijdag 13 oktober van 15.00 – 16.00 uur uit voor een informatiebijeenkomst waarin de opzet en de exameneisen worden toegelicht.

Eind augustus zal hierover nader bericht op de site worden geplaatst met het verzoek aan opleiders om zich hiervoor in te schrijven.