logo

Domein II Milieu PHB onderdeel 4

In vervolg op de eerder gepubliceerde concepten (28 februari j.l.) bijgaand de vastgestelde documenten voor de vier examens waaruit een PHB kandidaat milieu kan kiezen ten behoeve van onderdeel 4.

-PV schrijven

-Bewust Handhaven

-De-escalerend Optreden

-Verhoor

Opleiders kunnen vanaf 1 mei examenmomenten aanvragen via info@exth.nl. De examens worden vanaf 1 oktober 2019 afgenomen.