logo

Inspectie positief over examendiensten ExTH

Eind 2012 vond het driejaarlijkse periodieke onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs plaats bij ExTH. Het onderzoek richt zich op de exameninstrumenten en diensten van ExTH en kijkt naar de aspecten: dekking van het kwalificatiedossier, cesuur, beoordelingswijze, transparantie, authentieke afname en betrouwbaarheid. ExTH scoorde op alle aspecten voldoende.

Een passage uit het rapport van de inspectie:
“Tijdens het onderzoek is ook de borging door de leverancier van het afname- en beoordelingsproces beoordeeld. ExTH borgt de deskundigheid van de ingezette beoordelaars en het proces van afname en beoordeling op een systematische wijze en bewaakt de onafhankelijkheid van de beoordeling van de studenten. De praktijkbeoordeling gebeurt met twee onafhankelijke beoordelaars, onder leiding van een examenleider.
ExTH vergewist zich van een adequaat verloop van de examens en van de deskundigheid van de betrokken personen. Dit gebeurt onder andere via evaluaties na afloop van het examen en door examenbezoeken.”

Klik hier voor de volledige rapportage.