logo

Exameneisen Sanctionerend Optreden Onderwijs

Naar aanleiding van het op vrijdag 23 maart 2018 afgenomen examen SO Onderwijs wijzen wij u op het volgende:
Zoals eerder toegelicht is het examen SO Onderwijs m.i.v. de PHB 2018 meer gericht op het toetsen van gespreksvaardigheden. In de exameneisen is de vaardigheid voor het verhoorgesprek als volgt geformuleerd:

De kandidaat verhoort een verdachte op correcte en op de verdachte afgestemde wijze en verzamelt zoveel mogelijk relevante informatie met betrekking tot het strafbare feit. We willen nogmaals benadrukken dat in het verhoorgesprek zoveel mogelijk relevante informatie boven water moet komen. Dit om te voorkomen dat bij een zitting nog nieuwe informatie ter tafel komt. Daarom moeten kandidaten bij het examen de kennis van het dossier in het verhoorgesprek toepassen, luisteren naar de antwoorden van de verdachte en zo nodig doorvragen. Daarbij moeten kandidaten inspelen op eventuele nieuwe informatie uit het verhoorgesprek en concrete vragen stellen om informatie te achterhalen en/of te controleren. Zie ook de cruciale exameneis: “Stelt de relevante vragen met betrekking tot de overtreding en vraagt, indien nodig, door.”