logo

Exameneisen praktijkexamens G&Bt en SO

Vanwege de vele vragen die wij van opleiders en kandidaten ontvangen berichten wij u hieronder nogmaals over de meest recente toegevoegde exameneisen betreffende rechts- en verhoorbijstand. Deze eisen zijn nogmaals afgestemd met het Openbaar Ministerie.
(Zie ook Nieuwsbericht december 2017).

Optreden:
De kandidaat moet de verdachte (naast de melding van de cautie) voorafgaand aan de verklaring c.q. verhoor

  • vragen of deze gebruik wil maken van zijn recht op rechts- en verhoorbijstand.

Als de verdachte hierop ontkennend antwoordt moet de kandidaat

  • de verdachte wijzen op de consequenties van het afzien van verhoorbijstand en
  • meedelen dat hij op deze beslissing (afzien van verhoorbijstand) kan terugkomen.

Desgevraagd moet de kandidaat uiteraard de gehanteerde begrippen correct kunnen toelichten.

Op achterzijde bon:
De kandidaat moet op de achterzijde van de bon vermelden dat de verdachte:

  • Is gewezen op verhoorbijstand (cautie en rechtsbijstand wordt aangekruist op de voorkant)
  • (zoals dat in onze casussen gebruikelijk is) afzag van verhoorbijstand.
  • Is gewezen is op de consequenties van het afzien van verhoorbijstand en dat verdachte hierop terug kan komen
    NB. Enkel verdachten moeten gewezen worden op het recht op rechts- en verhoorbijstand. Deze meldingen mogen dus niet aan betrokkenen gedaan worden (Mulderfeiten).