logo

Domein II Milieu Keuze onderdeel 4

Onder onderstaande link treft u de beoordelingsmodellen en de cesuur aan van de desbetreffende keuze-onderdelen van module 4.

-De-escalerend Optreden

-PV van bevindingen

-Verhoor

-Bewust Handhaven

Klik hier voor de hierboven genoemde documenten.