logo

Deels hervatten praktijkexamens vanaf 8 april a.s.

In navolging op de berichtgeving over het hervatten van de online examens zal ExTH vanaf 8 april a.s. ook de praktijkexamens in het praktijkexamencentrum te Amersfoort deels gaan hervatten.

Voor de afname van deze praktijkexamens zullen de richtlijnen vanuit het RIVM strikt in acht worden genomen.
Dit betekent onder andere dat er minder examens per dag zullen worden afgenomen en er meer tijd tussen de examens zal worden gepland.
Om de benodigde capaciteit enigszins op te vangen zal er een tweede (gescheiden) praktijkexamenstraat worden ingericht.
Ook zullen onze examenfunctionarissen uitgerust zijn met hulpmiddelen ter preventie van verspreiding van het virus. Mochten kandidaten zelf beschikken over hulpmiddelen, die vanuit de werkgever zijn verstrekt met betrekking tot de uitvoering van hun functie, dan mogen zij die meebrengen naar het examen. Na verificatie en goedkeuring door de examenfunctionaris zullen deze toegestaan zijn te gebruiken tijdens het examen.
De kandidaten zullen te de aanwijzingen moeten opvolgen van de examenfunctionaris. Deze is ook bevoegd om een kandidaat te weigeren voor het examen indien deze symptomen vertoont met betrekking tot het coronavirus.
De algemene ruimtes en faciliteiten, denk aan kluisjes en wachtruimte, etc. zijn vanwege infectiegevaar niet in gebruik.

Aan alle kandidaten doen wij het dringende verzoek om zich niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het examen te melden bij de receptie en meteen na het examen het pand te verlaten.

Via verschillende kanalen, waaronder de ExTH website en MijnExTH, zullen wij de opleiders en kandidaten informeren over de voortgang en de beschikbaarheid van de examens.

LET OP: Wanneer een examen wordt geannuleerd worden kandidaten en opleiders daarover per e-mail geïnformeerd. Daarnaast adviseren wij u ook MijnExTH te raadplegen. Hierin vindt u de actuele status van de beschikbaarheid van de examens en of deze wel of geen doorgang zullen vinden.
Wij verzoeken u de verdere berichtgeving hierover te blijven volgen.