logo

Conceptversie toetsmatrijs Bestuurlijk Handhaven

Zoals besproken tijdens de ExTH informatiebijeenkomsten voor particuliere opleiders en ROC’s, bijgaand een conceptversie van de toetsmatrijs Bestuurlijk Handhaven. Wij verzoeken de opleiders hiervan kennis te nemen en eventuele op- en aanmerkingen voor 22 november a.s. te sturen naar info@exth.nl.

Klik hier voor de conceptversie van de toetsmatrijs Bestuurlijk handhaven.