logo

Concept Toetsmatrijs DHW Wettelijke Kaders

Bijgaand een conceptversie van de toetsmatrijs DHW Wettelijke Kaders. Wij verzoeken de opleiders hiervan kennis te nemen en eventuele op- en aanmerkingen in het document aan te geven en voor 16 januari a.s. te sturen naar info@exth.nl.

Toetsmatrijs concept DHW – 04-01-2019