logo

Bevindingen deels hervatten theorie-examens

Maandag 6 april is ExTH weer voorzichtig gestart met het afnemen van theorie-examens op het Examencentrum aan de Plotterweg in Amersfoort. Bij de afname van de examens wordt strikt gewerkt volgens een draaiboek waarin de genomen maatregelen staan beschreven. Deze maatregelen zijn afgestemd op de voorschriften vanuit overheid en het RIVM. Daarnaast zijn er aanvullende voorzorgsmaatregelen getroffen.
De eerste ervaringen over het verloop van de examenafnames zijn positief. De kandidaten en examenfunctionarissen krijgen bij binnenkomst handschoenen en desinfecterende middelen uitgereikt en desgewenst een mondkapje. De baliemedewerker zit achter een doorzichtig scherm, net als in de supermarkten. Er wordt goed gehoor gegeven aan de 1,5 meter afstand en hier wordt ook streng op toegezien. Waar nodig worden instructies gegeven door de medewerkers.  Het desinfecteren van de werkplekken gebeurt tussen het gebruik door.
Uiteraard blijft ExTH er continu scherp op toezien dat het noodplan volgens alle regels wordt uitgevoerd en ook houden we de communicatie en de adviezen vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten. Vanaf vandaag wordt er ook gestart met de examenafnames op enkele externe examenlocaties van ExTH waar dezelfde voorzorgsmaatregelen van kracht zijn.