logo

Afschaffen kopie ID uploaden

Vanaf 1 februari 2019 schaft ExTH de verplichting af om een kopie ID te uploaden. Door deze aanpassing komt de verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens op het waardedocument (het getuigschrift/diploma/certificaat) bij de kandidaat te liggen. Dit betekent dat ExTH op basis van de gegevens zoals deze in MijnExTH geregistreerd staan het waardedocument zal uitgeven. Indien blijkt dat er na uitgifte van het waardedocument sprake is van een onjuistheid in de gegevens kan de kandidaat dit bij ExTH aangegeven en zal er tegen betaling een nieuw waardedocument verstrekt worden. Tot 1 juni 2019 hanteert ExTH een overgangsperiode en zal er kosteloos een waardedocument verstrek worden indien er onjuiste gegevens hierop vermeld staan.