logo

Aangepaste exameneisen SO Onderwijs

De exameneisen SO Onderwijs zijn ter verduidelijking aangepast; klik hier voor de laatste versie. Om onrust over mogelijke tijdsdruk te voorkomen is besloten om de tijdsduur van het verhoorgesprek bij SO Onderwijs aan te passen. Per 1 januari 2019 wordt de tijdsduur voor het verhoorgesprek met 5 minuten verlengd zodat de kandidaat 20 minuten de tijd heeft voor het gesprek. Deze 20 minuten is exclusief aankomst, brief
Lees meer

Nieuwe versie examensjabloon PV SO Milieu

N.a.v. de interne pilots voor SO Milieu is het examensjabloon op een paar punten aangepast.   Op de pagina documenten PHB domein II treft u een nieuwe versie als Pdf-bestand en als Word-bestand (bestemd voor oefendoeleinden) aan. Tevens vindt u op deze pagina een wijzigingsdocument waarin de wijzingen met rood zijn gemarkeerd.Toegevoegde punten betreffen onder andere de strafbaarstelling en de inrichting. De gegevens
Lees meer

Bereikbaarheid MijnExTH

Op vrijdag 19 oktober vanaf 17:00 uur tot en met maandag 22 oktober 08:00 vindt er onderhoud plaats aan onze servers. U kunt dan geen gebruik maken van MijnExTH. Onze excuses voor het ongemak!  
Lees meer

Nieuwe combibon

Op 26 juni jl. is in de Staatscourant een herziening van de combibon gepubliceerd. De nieuwe bon is op een aantal punten gewijzigd. Klik hier voor de publicatie. Vanaf 1 september is het voor kandidaten mogelijk om tijdens hun examen GBT of SO gebruik te maken van deze nieuwe bon. Er zal een overgangsperiode gelden tot 1 januari 2019. Tot deze datum kunnen kandidaten kiezen met welke bon zij het examen willen gaan af
Lees meer

Toetsmatrijs Rechtskennis Boa Basis per 1 januari 2019

Kandidaten Boa Basis worden per 1 januari 2019 op basis van bijgaande toetsmatrijs Rechtskennis Boa Basis geëxamineerd: Toetsmatrijs BOA Basis Rechtskennis 1.4 Een wijzigingsdocument met daarin de wijzigingen ten opzichte van versie 1.3 is op aanvraag |(info@exth.nl) beschikbaar.
Lees meer

Voorbeeld animatie SO Domein II Milieu

Klik hier voor een voorbeeld van een animatie (over het illegaal storten van afval) zoals deze zal worden gebruikt tijdens het examen SO Domein II Milieu (Kleurspoor grijs).  
Lees meer

Proces-verbaal SO Domein II Milieu

Het sjabloon proces-verbaal van het examen SO Domein II Milieu is aangepast; Klik hier voor de aangepaste versie.  
Lees meer

Slagingspercentages eerste half jaar 2018

In het bijgaande overzicht treft u slagingspercentages van de tot nu toe in 2018 afgenomen ExTH-examens. Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen.    
Lees meer

Voorleessoftware CBT-examens

Vanaf heden zullen kandidaten die een aangepast CBT examen in het examencentrum van ExTH in Amersfoort gaan afleggen, automatisch gebruik kunnen maken van voorleessoftware. Dit hoeft dus door de opleider niet meer apart aangevraagd te worden. De kandidaat kan zelf beslissen of er gebruik gemaakt wordt van de voorleessoftware. De aanvraag voor aangepaste examinering wijzigt niet. De stappen voor aangepaste CBT examine
Lees meer