logo

Kwaliteit handhaven; dat doen we samen!

ExTH is de schakel naar bekwaamheid in de praktijk. Zij vindt dat iedere (aankomend) boa een waardevol diploma verdient waarmee hij of zij aantoont te voldoen aan de bekwaamheidseisen die aan boa’s gesteld worden. ExTH werkt tijdens het hele examenproces van ontwikkeling tot vaststelling en van organisatie tot afname samen met belanghebbenden in het werkveld. Zij hebben zitting in examencommissies, in constructieteam
Lees meer

Nieuw toetsingssysteem DHW-Boeterapport

Per 1 november aanstaande zal het DHW onderdeel Boeterapport in een ander toetsingssysteem worden afgenomen. Dit betekent voor de kandidaat een aantal procedurele wijzigingen ten aanzien van de afname. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.  Het gaat om de volgende wijzigingen: -Er hoeft niet meer van tabblad te worden gewisseld. Het boeterapport format wordt op 1 pagina getoond. Door te scrollen kan me
Lees meer

Beëindiging pilot opnameapparatuur

De pilot van ExTH, waarin tijdens de examens gebruik werd gemaakt van opnameapparatuur bij de praktijkexamens Domein I, is onlangs beëindigd. De bevindingen van de pilot worden geëvalueerd waarna door de examencommissie zal worden besloten of en zo ja in welke vorm het gebruik van opnameapparatuur standaard onderdeel zal gaan uitmaken van de praktijkexamens Domein I. De uitkomsten hiervan zullen via de website van Ex
Lees meer

Informatiebijeenkomst opleiders

Graag herinneren wij u aan de informatiebijeenkomst voor zowel de particuliere opleiders als de ROC’s die ExTH op 5 november a.s. van 14.00 uur tot 15.30 uur organiseert. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@exth.nl o.v.v. van informatiebijeenkomst 5 november 2019. Let op: de nadruk zal liggen op onderwerpen uit Domein I.
Lees meer

Vastgestelde Toetsmatrijzen WKORG en WKOG

De nieuwe toetsmatrijzen Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek en Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek zijn vastgesteld. Beide toetsmatrijzen zullen ingaan per 1 februari 2020. Klik hier voor de toetsmatrijs Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek.Klik hier voor de toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek.
Lees meer

Bijeenkomst Milieu verplaatst

De bijeenkomst van 5 september a.s. betreffende Domein IIExamenproducten PHB onderdeel 4, is wegens omstandigheden verplaatst naar 18 september a.s. van 15.30 uur tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het examencentrum Amersfoort. PHB opleiders kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@exth.nl met daarbij de titel van de betreffende bijeenkomst en het aantal deelnemers.
Lees meer

Domein II Milieu Keuze onderdeel 4

Onder onderstaande link treft u de beoordelingsmodellen en de cesuur aan van de desbetreffende keuze-onderdelen van module 4. -De-escalerend Optreden -PV van bevindingen -Verhoor -Bewust Handhaven Klik hier voor de hierboven genoemde documenten.
Lees meer

Verantwoordelijkheid juiste kandidaat-gegevens

Graag herinneren wij u aan het volgende: Sinds enige tijd heeft ExTH de verplichting afgeschaft om een kopie ID te uploaden. Door deze aanpassing ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens op het waardedocument (het getuigschrift/diploma/certificaat) bij de kandidaat . Dit betekent dat ExTH op basis van de gegevens zoals deze in MijnExTH geregistreerd staan het waardedocument zal uitgeven. Indien blijkt dat
Lees meer

Artikel MAS-examen Ingrado Magazine

Onlangs is er in het Ingrado Magazine van de april-editie een artikel verschenen over het MAS-examen. Het artikel is te vinden op bladzijde 25 t/m 27. Klik hier voor het magazine.
Lees meer