logo

Readspeaker CBT-examens

Vanaf 4 maart 2019 zal op alle CBT-examens standaard Readspeaker (voorleesfunctie) beschikbaar zijn. De volgende mogelijkheden zijn dan beschikbaar: -CBT examens – standaard Readspeaker -CBT examens – dyslexievariant Readspeaker en (op aanvraag) extra tijd. Examens met readspeaker kunnen enkel worden afgenomen op de examenlocatie van ExTH in Amersfoort en op externe gecertificeerde CBT-examenlocaties (Let op:Lamark l
Lees meer

Vervolgbijeenkomst PHB Milieu Examenonderdeel 4

Op 31 januari jl. heeft ExTH de opzet en concept exameneisen van de vier keuzemodules van examenonderdeel 4 Milieu met opleiders doorgenomen. Twee examencommissieleden waren hierbij aanwezig. In bijgaande presentatie leest u de ideeën over de diverse examens op hoofdlijnen. ExTH verwerkt momenteel de gedane suggesties. Op donderdag 7 maart a.s. bespreken we de herziene documenten van 14.00 -15.30 uur in Amersfoort. W
Lees meer

Herinnering: afschaffen kopie ID uploaden

Graag herinneren wij u er aan dat vanaf vandaag de verplichting een kopie ID te uploaden is komen te vervallen. Zie ook het nieuwsbericht van 27 december 2018.
Lees meer

Slagingspercentages 2018

De slagingspercentages van de in 2018 afgenomen examens ExTH zijn te vinden in het overzicht slagingspercentages 2018. Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen.
Lees meer

Aanpassing toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek

De toetstermen voor Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek zijn naar aanleiding van de aangepaste versie van de MAS (september 2018) voor afname per 1 februari 2019 aangepast op de volgende punten: Toetsterm 2.2.16: toevoeging van M@ZL Toetsterm 2.2.21:  “opleggen” is vervangen door “indienen” Klik hier voor de aangepaste toetsmatrijs.  
Lees meer

Concept Toetsmatrijs DHW Wettelijke Kaders

Bijgaand een conceptversie van de toetsmatrijs DHW Wettelijke Kaders. Wij verzoeken de opleiders hiervan kennis te nemen en eventuele op- en aanmerkingen in het document aan te geven en voor 16 januari a.s. te sturen naar info@exth.nl. Toetsmatrijs concept DHW – 04-01-2019  
Lees meer

Overlegmomenten in 2019

In het overleg met de BPBO is de wens uitgesproken om mee te kunnen denken over de eind- en toetstermen in relatie tot de theorie examens, en de exameneisen voor wat betreft de vaardigheidsexamens. Met de ontwikkelagenda van 2019 voor ogen hebben we de onderstaande overlegmomenten ingepland voor het komende jaar (starttijd: 14.00 uur bij ExTH te Amersfoort). Daarnaast worden begin januari 2019 de nieuwe concept eind-
Lees meer

Versoepeling beoordeling

De examencommissies van Openbare Ruimte en BOA Basisbekwaamheid zijn akkoord met een versoepeling van de beoordeling van de examenonderdelen Sanctionerend Optreden, Dienstverlening en Calamiteiten en Gespreks- en Benaderingstechniek per 1 januari 2019. Klik hier voor de aanpassingen.
Lees meer

Afschaffen kopie ID uploaden

Vanaf 1 februari 2019 schaft ExTH de verplichting af om een kopie ID te uploaden. Door deze aanpassing komt de verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens op het waardedocument (het getuigschrift/diploma/certificaat) bij de kandidaat te liggen. Dit betekent dat ExTH op basis van de gegevens zoals deze in MijnExTH geregistreerd staan het waardedocument zal uitgeven. Indien blijkt dat er na uitgifte van het waardedocu
Lees meer