logo

Bevindingen deels hervatten theorie-examens

Maandag 6 april is ExTH weer voorzichtig gestart met het afnemen van theorie-examens op het Examencentrum aan de Plotterweg in Amersfoort. Bij de afname van de examens wordt strikt gewerkt volgens een draaiboek waarin de genomen maatregelen staan beschreven. Deze maatregelen zijn afgestemd op de voorschriften vanuit overheid en het RIVM. Daarnaast zijn er aanvullende voorzorgsmaatregelen getroffen. De eerste ervaring
Lees meer

Versturen examenoproep

Normaliter verstuurt ExTH twee weken van te voren de definitieve examenoproep voor uw examen. In verband met de aangepaste examenplanning zal uw examenoproep (tot nader bericht) een week in plaats van twee weken van te voren worden verstuurd. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Lees meer

Vragen met betrekking tot aanmelden/annuleren/verzetten examens

Wij ontvangen veel vragen van kandidaten over de status van zijn of haar examen. Graag maken wij u er op attent dat u de status van uw examen kunt terugvinden in MijnExTH. Wanneer een examen wordt geannuleerd worden kandidaten en opleiders daarover ook per e-mail geïnformeerd. Bent u aangemeld door uw opleider en is uw examen geannuleerd, dan zal uw opleider wanneer dit mogelijk is u opnieuw aanmelden. Doordat de exa
Lees meer

Aanpassingen praktijkexamens Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten Domein I (geldig tot nader bericht).

ExTH start vanaf 8 april weer met de afname van de praktijkexamens Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten Domein I. In lijn met de richtlijnen van het RIVM zullen deze examens, met inachtneming van de exameneisen, in aangepaste vorm worden afgenomen om contact tussen kandidaten, beoordelaars en rollenspelers zoveel mogelijk te vermijden. Algemeen -Kandidaten wordt verzocht zich 5 minuten voor aanva
Lees meer

Deels hervatten praktijkexamens vanaf 8 april a.s.

In navolging op de berichtgeving over het hervatten van de online examens zal ExTH vanaf 8 april a.s. ook de praktijkexamens in het praktijkexamencentrum te Amersfoort deels gaan hervatten. Voor de afname van deze praktijkexamens zullen de richtlijnen vanuit het RIVM strikt in acht worden genomen. Dit betekent onder andere dat er minder examens per dag zullen worden afgenomen en er meer tijd tussen de examens zal wor
Lees meer

Deels hervatten theorie-examens vanaf 6 april a.s.

Examencentrum te Amersfoort ExTH hervat vanaf maandag 6 april 2020, deels, de examinering in het examencentrum te Amersfoort. Vanzelfsprekend zal dit volgens de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM gebeuren. Dit betekent dat we meer tijd tussen de examens inplannen om aan alle richtlijnen te kunnen voldoen. Onze examenfunctionarissen zullen uitgerust zijn met hulpmiddelen ter preventie van verspreiding van het
Lees meer

Extra examentijd

Graag maken wij u er op attent dat het toekennen van extra examentijd bij theorie examens, naar aanleiding van een verzoek tot aangepaste examinering, alleen mogelijk is bij examenmomenten waar uitloopmogelijkheid is. Dit betreffen examenmomenten voor de lunch of aan het einde van de dag. Neem bij twijfel voorafgaand aan de inschrijving contact op met het examenbureau. Wanneer u wordt aangemeld door uw opleider of we
Lees meer

Slagingspercentages 2019

De slagingspercentages van de in 2019 afgenomen examens ExTH zijn te vinden in het overzicht slagingspercentage 2019. Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen.
Lees meer

Inzagemomenten 2020

In 2020 zal ExTH, in plaats van om de week, iedere week een inzagemoment aanbieden. Klik hier voor de inzagemomenten 2020.
Lees meer