logo

Verslag informatiebijeenkomst ROC’s

Op 8 november j.l. vond bij ExTH in Amersfoort de informatiebijeenkomst ROC’s plaats. Klik hier voor het verslag.
Lees meer

Definitieve toetsmatrijs Bestuurlijk Handhaven

Kandidaten Bestuurlijk Handhaven worden per 1 april 2019 op basis van bijgaande toetsmatrijs  geëxamineerd. Klik hier voor de toetsmatrijs Bestuurlijk Handhaven.
Lees meer

Groepsreserveringen periode april t/m juni 2019

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid de data voor groepsreserveringen in de drukke periode april t/m juni 2019 reeds in MijnExTH te reserveren.
Lees meer

Vacature beoordelaar PHB Milieu Praktijkexamen SO

ExTH zoekt beoordelaars voor het beoordelen van het PHB Milieu praktijkexamen Sanctionerend Optreden. Herkent u zich in het onderstaande profiel dan kunt u reageren door een e-mail met CV te sturen naar info@exth.nl o.v.v. beoordelaar PHB Milieu praktijkexamen. Profiel beoordelaar praktijkexamen milieu
Lees meer

Conceptversie toetsmatrijs Bestuurlijk Handhaven

Zoals besproken tijdens de ExTH informatiebijeenkomsten voor particuliere opleiders en ROC’s, bijgaand een conceptversie van de toetsmatrijs Bestuurlijk Handhaven. Wij verzoeken de opleiders hiervan kennis te nemen en eventuele op- en aanmerkingen voor 22 november a.s. te sturen naar info@exth.nl. Klik hier voor de conceptversie van de toetsmatrijs Bestuurlijk handhaven.
Lees meer

Tarieven ExTH 2019

De tarieven ExTH voor 2019 zijn vastgesteld: Klik hier voor een overzicht van de vastgestelde examentarieven 2019.
Lees meer

Herinnering informatiebijeenkomsten opleiders

Graag herinneren wij u aan de informatiebijeenkomsten voor opleiders die ExTH in november organiseert: -De bijeenkomst voor de Particuliere Opleiders zal plaatsvinden op 7 november a.s. van 14.30 uur tot 16.00 uur. -De bijeenkomst voor de ROC’s zal op 8 november a.s. van 14.30 uur tot 16.00 uur. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@exth.nl o.v.v. van de informatiebijeenkomst die u wilt bijw
Lees meer

Aangepaste exameneisen SO Onderwijs

De exameneisen SO Onderwijs zijn ter verduidelijking aangepast; klik hier voor de laatste versie. Om onrust over mogelijke tijdsdruk te voorkomen is besloten om de tijdsduur van het verhoorgesprek bij SO Onderwijs aan te passen. Per 1 januari 2019 wordt de tijdsduur voor het verhoorgesprek met 5 minuten verlengd zodat de kandidaat 20 minuten de tijd heeft voor het gesprek. Deze 20 minuten is exclusief aankomst, brief
Lees meer

Nieuwe versie examensjabloon PV SO Milieu

N.a.v. de interne pilots voor SO Milieu is het examensjabloon op een paar punten aangepast.   Op de pagina documenten PHB domein II treft u een nieuwe versie als Pdf-bestand en als Word-bestand (bestemd voor oefendoeleinden) aan. Tevens vindt u op deze pagina een wijzigingsdocument waarin de wijzingen met rood zijn gemarkeerd.Toegevoegde punten betreffen onder andere de strafbaarstelling en de inrichting. De gegevens
Lees meer