logo

Gewijzigde exameneisen PHB Milieu Sanctionerend Optreden (rectificatie)

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de gewijzigde versie van de Exameneisen PHB Milieu Sanctionerend Optreden vanaf 1 mei 2020 van kracht zijn (i.v.p. 1 november 2019). Op bladzijde 1 van het document (versie 1.3) staan de wijzigingen. Klik hier voor het gewijzigde document.
Lees meer

Tarieven 2020 ongewijzigd

De tarieven voor de ExTH examens blijven in 2020 ongewijzigd. Klik hier voor de tarieven ExTH.
Lees meer

Vacature Beoordelaar SO Inspectiediensten

ExTH zoekt ten behoeve van het beoordelen van kandidaten die het examenonderdeel Sanctionerend Optreden Inspectiediensten afleggen beoordelaars. Klik hier voor de vacaturetekst.
Lees meer

Aanpassingen Module 4 Milieu

De examencommissie heeft ingestemd met onderstaande wijzigingen naar aanleiding ervaringen in de try-outs: Verhoor Exameneis 1: Opstellen van verhoorplan/bewijsmatrix Beoordeling 1a: Verhoorplan/bewijsmatrix: Heeft alle relevante aanwijzingen in verhoorplan en/of matrix opgenomen. Heeft 60-99% van de relevante aanwijzingen in verhoorplan en/of matrix opgenomen. Heeft minder dan 60% van de relevante aanwijzingen in ve
Lees meer

Examenonderdeel Sanctionerend Optreden Inspectiediensten

18 september 2019 hebben de gezamenlijke inspectiediensten 5 casussen ten behoeve van het examenonderdeel Sanctionerend Optreden (SO) aangeleverd. Deze zijn 14 oktober j.l. door de examencommissie Milieu vastgesteld. Het betreft de casussen: 1. Niet voldoen aan vordering. 2. Het opzettelijk beletten van ambtshandeling. 3. Het opzettelijk voorhanden hebben van een valselijk opgemaakt geschrift. 4. Weigeren te voldoen
Lees meer

Schermafbeelding DHW Boeterapport

Zoals eerder aangekondigd zal per 1 november a.s. een nieuw toetsingssysteem worden ingevoerd. Klik hier voor de eerdere berichtgeving hierover. Met behulp van het document ‘schermafbeelding DHW Boeterapport’ krijgt u een indruk hoe de examenomgeving er vanaf 1 november a.s. uit zal zien. Klik hier voor het document ‘schermafbeelding DHW Boeterapport’.
Lees meer

Vervolg bijeenkomst ‘Samen kwaliteit handhaven’

Maandag 7 oktober j.l. heeft de bijeenkomst ‘Samen kwaliteit handhaven’ plaatsgevonden. Tijdens deze dag heeft ExTH werkgevers/teamleiders van boa’s in domein I en II en hun directe toezichthouders laten zien hoe het proces binnen ExTH is ingericht, hoe examens tot stand komen en hoe hieraan vervolgens uitvoering wordt gegeven. Aan de genodigden is de gelegenheid gegeven input hierop te geven. ExTH bedankt hen voor d
Lees meer

Informatiebijeenkomst DHW Boeterapport

Op 27 november a.s. van 14.00 uur tot circa 16.00 uur organiseert ExTH wederom een informatiebijeenkomst DHW boeterapport. Deze zal plaatsvinden op ons kantoor te Amersfoort. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@exth.nl o.v.v. van informatiebijeenkomst DHW Boeterapport met daarbij het aantal deelnemers.
Lees meer

Telefonische bereikbaarheid ExTH 7 oktober a.s.

In verband met het congres ‘Samen kwaliteit handhaven’ is ExTH maandag 7 oktober a.s. telefonisch niet bereikbaar. Wij verzoeken u die dag uw vragen per e-mail te sturen naar info@exth.nl.
Lees meer