logo

Inspectie positief over examendiensten ExTH

Eind 2012 vond het driejaarlijkse periodieke onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs plaats bij ExTH. Het onderzoek richt zich op de exameninstrumenten en diensten van ExTH en kijkt naar de aspecten: dekking van het kwalificatiedossier, cesuur, beoordelingswijze, transparantie, authentieke afname en betrouwbaarheid. ExTH scoorde op alle aspecten voldoende. Een passage uit het rapport van de inspectie: “Tij
Lees meer

BOA circulaire 1-10-2012 ingetrokken en vervangen

De BOA circulaire van 1-10-2012 is ingetrokken en is (met terugwerkende kracht per dezelfde datum) vervangen door de bijgaande circulaire. Redenen om dit te doen zijn o.a. de beschikbaarheid van de eindtermen / exameneisen BOA onderwijs. Klik hier voor de circulaire.
Lees meer

Nieuwe feitenboekjes 2013 gepubliceerd

Zie onderstaande bijlagen voor de feitenboekjes: Feitenboekje 2013 Tekstenbundel 2013 Feitenboekje parkeren 2013
Lees meer

Publicatie circulaire domeinen

Vandaag, 22 oktober 2012, is de circulaire domeinen Buitengewoon opsporingsambtenaar in werking getreden. Klik hier voor de circulaire.
Lees meer

Publicatie circulaire bekwaamheid BOA 2012

Op 12 oktober jongstleden is de circulaire bekwaamheid BOA 2012 gepubliceerd. Deze circulaire geeft het beleid met betrekking tot de bekwaamheid van BOA’s weer zoals dat per 1 oktober 2012 geldt en vervangt gedeeltelijk de voorgaande circulaire. De ExTH nieuwsbrief van september 2012 bevat een toelichting op de aanvullende eisen ten aanzien van examinering die zijn opgenomen in deze nieuwe circulaire. Klik hier
Lees meer

Veelgestelde vragen BOA-ontwikkelingen

Naar aanleiding van de aangekondige wijzigingen in de eisen van de basisbekwaamheid BOA voor alle domeinen en de invoering van de Permanente Her- en Bijscholing in domein I zijn er verschillende vragen binnengekomen. We hebben alle vragen voor u gebundeld in een document (pdf). Mocht u het antwoord op uw vraag missen, neem contact op via info@exth.nl.
Lees meer

Voorbeeldkandidaten BOA-ontwikkelingen

Met de verwachte wijzigingen in de vereisten van de basisbekwaamheid voor alle domeinen en de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) voor domein I zijn enkele voorbeeldkandidaten uitgewerkt. Met de voorbeelden wordt geschetst welke situaties zich kunnen voordoen en wat dit inhoudt voor de persoon in kwestie. De voorbeelden zijn gebaseerd op de ingangsdatum van 1 oktober 2012, rekening houdend met een overgangstermijn v
Lees meer

Examen en bijscholing opsporingsambtenaren uitgebreid

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de regie op de inhoud en de uitvoering van de examens voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) overgedragen aan Stichting ExTH in Amersfoort. Dat gebeurde tijdens het Beboa-congres van de beroepsorganisatie van boa’s vandaag in Den Haag. De branche zet daarmee in op de verdere professionalisering en de permanente her- en bijscholing van de boa’s. Minister Ivo Opst
Lees meer

Nieuwe toetsen Wettelijke Kaders

Met een groot aantal deskundigen uit het werkveld is in 2011 onderzocht welke wet‐en regelgeving tenminste moet worden toegevoegd aan de uitstroom Handhaver Toezicht en Veiligheid van het kwalificatiedossier Toezicht en Veiligheid om als BOA Openbare Ruimte te kunnen functioneren. In de vorige Nieuwsbrief was reeds een overzicht van de onderwerpen opgenomen. Nu zijn de definitieve toetsmatrijzen voor HTV Wettelijke k
Lees meer