logo

Verslag informatiebijeenkomst voor opleiders BOA-examen ExTH

Op 12 april jongstleden heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor opleiders over het BOA-examen gespreks- en benaderingstechnieken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is het volgende verslag tot stand gekomen: Verslag bijeenkomst Opleiders GBt 12 april
Lees meer

Permanente Her- en Bijscholing Domein III (Onderwijs)

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein III moet om de boa-akte te behouden er zorg voor dragen dat hij/zij deelneemt aan de Permanente Her- en Bijscholing (PHB). De toetsing hiervan is in handen van ExTH. Meer informatie hierover is te vinden op deze website. Onlangs is er over dit onderwerp tevens een informerend schrijven verstuurd naar de gemeenten en de regionale bureaus leerplicht; Brief aan leden
Lees meer

Informatiebijeenkomst ROC

Op 24 januari 2013 heeft er een voorlichtingsbijeenkomst voor ROC’s, over de ontwikkelingen HTV/BOA, plaatsgevonden. Een verslag en de powerpoint presentatie van deze bijeenkomst kunt u hieronder terugvinden. verslag_voorlichtingsbijeenkomst_roc_20130124 ontwikkelingen_boa_roc_bijeenkomst_20130124  
Lees meer

Inspectie positief over examendiensten ExTH

Eind 2012 vond het driejaarlijkse periodieke onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs plaats bij ExTH. Het onderzoek richt zich op de exameninstrumenten en diensten van ExTH en kijkt naar de aspecten: dekking van het kwalificatiedossier, cesuur, beoordelingswijze, transparantie, authentieke afname en betrouwbaarheid. ExTH scoorde op alle aspecten voldoende. Een passage uit het rapport van de inspectie: “Tij
Lees meer

BOA circulaire 1-10-2012 ingetrokken en vervangen

De BOA circulaire van 1-10-2012 is ingetrokken en is (met terugwerkende kracht per dezelfde datum) vervangen door de bijgaande circulaire. Redenen om dit te doen zijn o.a. de beschikbaarheid van de eindtermen / exameneisen BOA onderwijs. Klik hier voor de circulaire.
Lees meer

Nieuwe feitenboekjes 2013 gepubliceerd

Zie onderstaande bijlagen voor de feitenboekjes: Feitenboekje 2013 Tekstenbundel 2013 Feitenboekje parkeren 2013
Lees meer

Publicatie circulaire domeinen

Vandaag, 22 oktober 2012, is de circulaire domeinen Buitengewoon opsporingsambtenaar in werking getreden. Klik hier voor de circulaire.
Lees meer

Publicatie circulaire bekwaamheid BOA 2012

Op 12 oktober jongstleden is de circulaire bekwaamheid BOA 2012 gepubliceerd. Deze circulaire geeft het beleid met betrekking tot de bekwaamheid van BOA’s weer zoals dat per 1 oktober 2012 geldt en vervangt gedeeltelijk de voorgaande circulaire. De ExTH nieuwsbrief van september 2012 bevat een toelichting op de aanvullende eisen ten aanzien van examinering die zijn opgenomen in deze nieuwe circulaire. Klik hier
Lees meer

Veelgestelde vragen BOA-ontwikkelingen

Naar aanleiding van de aangekondige wijzigingen in de eisen van de basisbekwaamheid BOA voor alle domeinen en de invoering van de Permanente Her- en Bijscholing in domein I zijn er verschillende vragen binnengekomen. We hebben alle vragen voor u gebundeld in een document (pdf). Mocht u het antwoord op uw vraag missen, neem contact op via info@exth.nl.
Lees meer