logo

Informatiebijeenkomst opleiders

Graag herinneren wij u aan de informatiebijeenkomst voor zowel de particuliere opleiders als de ROC’s die ExTH op 5 november a.s. van 14.00 uur tot 15.30 uur organiseert. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@exth.nl o.v.v. van informatiebijeenkomst 5 november 2019. Let op: de nadruk zal liggen op onderwerpen uit Domein I.
Lees meer

Vastgestelde Toetsmatrijzen WKORG en WKOG

De nieuwe toetsmatrijzen Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek en Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek zijn vastgesteld. Beide toetsmatrijzen zullen ingaan per 1 februari 2020. Klik hier voor de toetsmatrijs Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek.Klik hier voor de toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek.
Lees meer

Bijeenkomst Milieu verplaatst

De bijeenkomst van 5 september a.s. betreffende Domein IIExamenproducten PHB onderdeel 4, is wegens omstandigheden verplaatst naar 18 september a.s. van 15.30 uur tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het examencentrum Amersfoort. PHB opleiders kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@exth.nl met daarbij de titel van de betreffende bijeenkomst en het aantal deelnemers.
Lees meer

Domein II Milieu Keuze onderdeel 4

Onder onderstaande link treft u de beoordelingsmodellen en de cesuur aan van de desbetreffende keuze-onderdelen van module 4. -De-escalerend Optreden -PV van bevindingen -Verhoor -Bewust Handhaven Klik hier voor de hierboven genoemde documenten.
Lees meer

Verantwoordelijkheid juiste kandidaat-gegevens

Graag herinneren wij u aan het volgende: Sinds enige tijd heeft ExTH de verplichting afgeschaft om een kopie ID te uploaden. Door deze aanpassing ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens op het waardedocument (het getuigschrift/diploma/certificaat) bij de kandidaat . Dit betekent dat ExTH op basis van de gegevens zoals deze in MijnExTH geregistreerd staan het waardedocument zal uitgeven. Indien blijkt dat
Lees meer

Artikel MAS-examen Ingrado Magazine

Onlangs is er in het Ingrado Magazine van de april-editie een artikel verschenen over het MAS-examen. Het artikel is te vinden op bladzijde 25 t/m 27. Klik hier voor het magazine.
Lees meer

Concept toetsmatrijzen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 mei j.l. zijn de onderstaande toetsmatrijzen Openbare Ruimte Generiek en Onderwijs Generiek besproken. Opleiders worden tot 22 mei a.s. in de gelegenheid gesteld, alvorens de toetsmatrijzen definitief worden vastgesteld door de desbetreffende examencommissies, eventuele op- en aanmerkingen door te geven via info@exth.nl. Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek 2.0 [con
Lees meer

Aanpassing examenprogramma HTV

In het examenprogramma HTV is de volgende aanpassing in paragraaf 12 doorgevoerd: Het behaalde ExTH diploma, verstrekt in het kader van de MBO opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid kent een geldigheid van 6 jaar in plaats van 5 jaar ten behoeve van het verkrijgen van vrijstelling op onderdelen voor de eerste PHB periode.
Lees meer

Bewapening tijdens het examen

Wij wijzen u er op dat bewapening (vuurwapens) tijdens het examen niet is toegestaan. Daarnaast verzoeken wij de kandidaat te verschijnen in het uniform van de organisatie die hij als boa vertegenwoordigt.
Lees meer