logo

Bijeenkomst Milieu verplaatst

De bijeenkomst van 5 september a.s. betreffende Domein IIExamenproducten PHB onderdeel 4, is wegens omstandigheden verplaatst naar 18 september a.s. van 15.30 uur tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het examencentrum Amersfoort. PHB opleiders kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@exth.nl met daarbij de titel van de betreffende bijeenkomst en het aantal deelnemers.
Lees meer

Domein II Milieu Keuze onderdeel 4

Onder onderstaande link treft u de beoordelingsmodellen en de cesuur aan van de desbetreffende keuze-onderdelen van module 4. -De-escalerend Optreden -PV van bevindingen -Verhoor -Bewust Handhaven Klik hier voor de hierboven genoemde documenten.
Lees meer

Verantwoordelijkheid juiste kandidaat-gegevens

Graag herinneren wij u aan het volgende: Sinds enige tijd heeft ExTH de verplichting afgeschaft om een kopie ID te uploaden. Door deze aanpassing ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens op het waardedocument (het getuigschrift/diploma/certificaat) bij de kandidaat . Dit betekent dat ExTH op basis van de gegevens zoals deze in MijnExTH geregistreerd staan het waardedocument zal uitgeven. Indien blijkt dat
Lees meer

Artikel MAS-examen Ingrado Magazine

Onlangs is er in het Ingrado Magazine van de april-editie een artikel verschenen over het MAS-examen. Het artikel is te vinden op bladzijde 25 t/m 27. Klik hier voor het magazine.
Lees meer

Concept toetsmatrijzen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 mei j.l. zijn de onderstaande toetsmatrijzen Openbare Ruimte Generiek en Onderwijs Generiek besproken. Opleiders worden tot 22 mei a.s. in de gelegenheid gesteld, alvorens de toetsmatrijzen definitief worden vastgesteld door de desbetreffende examencommissies, eventuele op- en aanmerkingen door te geven via info@exth.nl. Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek 2.0 [con
Lees meer

Aanpassing examenprogramma HTV

In het examenprogramma HTV is de volgende aanpassing in paragraaf 12 doorgevoerd: Het behaalde ExTH diploma, verstrekt in het kader van de MBO opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid kent een geldigheid van 6 jaar in plaats van 5 jaar ten behoeve van het verkrijgen van vrijstelling op onderdelen voor de eerste PHB periode.
Lees meer

Bewapening tijdens het examen

Wij wijzen u er op dat bewapening (vuurwapens) tijdens het examen niet is toegestaan. Daarnaast verzoeken wij de kandidaat te verschijnen in het uniform van de organisatie die hij als boa vertegenwoordigt.
Lees meer

Vacature Itemconstructeurs DHW

ExTH is op zoek naar meerdere: Itemconstructeurs (freelance) voor het examen drank- en Horecawet. Het gaat om het schrijven (en eventueel inhoudelijk beoordelen) van praktijkgerichte gesloten examenvragen. In overleg en afhankelijk van de inhoudelijke expertise wordt bepaald over welke toetstermen vragen geconstrueerd worden. Klik hier voor het volledige profiel.
Lees meer

Domein II Milieu PHB onderdeel 4

In vervolg op de eerder gepubliceerde concepten (28 februari j.l.) bijgaand de vastgestelde documenten voor de vier examens waaruit een PHB kandidaat milieu kan kiezen ten behoeve van onderdeel 4. -PV schrijven -Bewust Handhaven -De-escalerend Optreden -Verhoor Opleiders kunnen vanaf 1 mei examenmomenten aanvragen via info@exth.nl. De examens worden vanaf 1 oktober 2019 afgenomen.  
Lees meer