logo

G&Bt: Aanpassing beoordeling combibon

Recentelijk zijn de casuïstiek en de punten van beoordeling van de combibon met het CVOM besproken. Het CVOM gaf aan dat een aantal beoordelingspunten bijstelling behoefden gezien de exameneis dat de kandidaat een volledig ingevulde bon moet aanleveren die de rechterlijke toets kan doorstaan. Het betrof met name punten met betrekking tot de inhoud van de redenen van wetenschap (rvw) achter op de bon. De input van het
Lees meer

Vrijstelling Gespreks- en benaderingstechnieken

Kandidaten met een visuele en/of auditieve beperking kunnen een verzoek tot vrijstelling indienen voor het examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken (G&Bt). Klik hier voor meer informatie.
Lees meer

Publicatie examenkalender 2014

De ExTH examenkalender 2014 is vanaf heden beschikbaar: Klik hier voor de examenkalender 2014 In dit overzicht worden alleen data voor de open inschrijvingen t.b.v.  individuele kandidaten en groepen kleiner dan 10 kandidaten weergegeven. Beschikbare data voor groepen boven de 10 deelnemers kunnen worden aangevraagd via info@exth.nl.
Lees meer

Bedrijfssluiting tijdens de feestdagen.

In verband met de feestdagen is ExTH gesloten van woensdag 25 december 2013 tot en met woensdag 1 januari 2014.
Lees meer

Vacature examencommissie ExTH

namens de crebo erkende onderwijsinstellingen Binnen de examencommissie is een stoel vacant voor een examencommissielid namens de crebo erkende onderwijsinstellingen (ROC’s). De examencommissie is belast met de examinering van de examens Medewerker Toezicht en Veiligheid (MTV), Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) en de Permanente Her- en bijscholing in domein I Openbare Ruimte. De leden van de examencommissie hebb
Lees meer

Informatiebijeenkomst ExTH Particuliere opleiders

ExTH organiseert op 8 november 2013 een bijeenkomst voor Particuliere opleiders om elkaar te ontmoeten en om ontwikkelingen en verbeterpunten uit te wisselen. De contactpersonen van alle onderwijsinstellingen waarmee ExTH een overeenkomst heeft gesloten zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen. Aanmeldingen mogen naar info@exth.nl o.v.v. Informatiebijeenkomst Particuliere opleiders. Het is mogelijk agendapunten aa
Lees meer

Omzetbelasting (BTW) en aanmelding

Vanwege het standpunt van de Belastingdienst over de toepassing van de BTW-onderwijsvrijstelling bij examinering  is  ExTH genoodzaakt aan te geven of het gaat om examens ter afsluiting van onderwijs dat is vrijgesteld voor de omzetbelasting. Daarvan is sprake als het onderwijs wettelijk geregeld is (bijvoorbeeld op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) of als het beroepsonderwijs wordt verstrekt door organi
Lees meer

G&Bt: 4 nieuwe casussen!

Beste opleiders G&Bt, Deze maand zijn door de examencommissie Boa Basisbekwaamheid een 4 tal nieuwe casussen vastgesteld. Vanaf 1 september a.s.,  kunnen de onderstaande casussen aan de kandidaten G&Bt worden aangeboden: Plakken (F115) Graffiti (F115) Straatverbod (F176) Bedelen (F119) Alcohol op straat (F121b) Flyeren (F111) Collecteren (F220) Geluidshinder (H205) Huisvuil verkeerd aanbieden (H013) Afval op
Lees meer

Belangrijke informatie voor opleiders; aanvulling!

In ons nieuwsbericht van 28 mei 2013 stond informatie over het document ‘Eisen aan de processtukken’. Vorige week is er een nieuwe versie van Eisen aan de processtukken 117131101 (2) ontvangen en beschikbaar gekomen i.v.m een vereenvoudigde verantwoording van de cautie Mulder. (Zie in de bijlage, blz. 5 onder Ad. 8 Cautie) Deze nieuwe versie vervangt de op 28 mei j.l. door ons gepubliceerde versie van het
Lees meer