logo

Regionale bijeenkomst 23 mei afgelast

Wegens te weinig aanmeldingen heeft ExTH besloten de Regionale informatiebijeenkomst van 23 mei, die zou plaatsvinden in Groningen, geen doorgang te laten vinden. Van de bijeenkomst op 12 mei zal binnenkort het verslag en de presentatie op de site gepubliceerd worden.    
Lees meer

Informatiebijeenkomst ExTH Particuliere opleiders

ExTH organiseert op 2 juni 2014 van 15.00 uur tot 17.00 uur  aan de Plotterweg 1 te Amersfoort een bijeenkomst voor Particuliere opleiders om elkaar te ontmoeten en om ontwikkelingen en verbeterpunten uit te wisselen  U kunt zich tot uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar info@exth.nl o.v.v. Informatiebijeenkomst particuliere opleiders 2 juni, naam opleider, aantal deelnemers. Wi
Lees meer

Belangrijk nieuws opleiders Boa onderwijs

De examencommissie heeft de volgende aanpassing in het praktijkexamen Sanctionerend Optreden Domein Onderwijs vastgesteld. Examentijden (inclusief briefing): – Voorbereiding van het verhoor: 20 minuten (was 15 min) – Verhoorgesprek: 20 minuten (was 15 min) – Uitwerken van het Proces verbaal: 40 minuten (was 30 min). Deze aanpassing wordt door ExTH ingevoerd vanaf het eerstvolgende praktijkexamen San
Lees meer

Info-uur G&Bt voor opleiders

Omdat wij u als opleider willen blijven informeren, bieden we u ook de komende tijd weer de gelegenheid om videobeelden van een examen gespreks- en benaderingstechnieken te bekijken en uw vragen over het examen te stellen. Hiervoor zijn de volgende momenten gereserveerd: 18 maart 2014 22 april 2014 20 mei 2014 24 juni 2014 Tijdstip: 09.00-10.00 uur Locatie: Plotterweg 1, Amersfoort
Lees meer

Slagingspercentages ExTH 2013

In het bijgaande overzicht treft u slagingspercentages van de in 2013 afgenomen ExTH-examens. Het is voor de opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen. Klik hier het overzicht.
Lees meer

Wijziging circulaire boa inhuur

In de Wijzigingscirculaire buitengewoon opsporingsambtenaar van 20 december j.l.  staat vermeld dat de stippellijn tussen de onderdelen 3 en 4 in de domeinlijst van Domein I openbare Ruimte komt te vervallen. Dit betekent dat particuliere inhuur van boa’s met ingang van 1 januari 2014 mogelijk wordt gemaakt voor alle bevoegdheden in domein I. De consequentie hiervan is dat er geen aparte examinering meer zal zijn voo
Lees meer

Publicatie wijzigingscirculaire boa

Op 20 december jongstleden is er een Wijzigingscirculaire buitengewoon opsporingsambtenaar gepubliceerd. Klik hier voor de wijzigingscirculaire.
Lees meer

Nieuwe feitenboekjes 2014 gepubliceerd

Zie onderstaande bijlagen of de website van het Openbaar Ministerie voor de feitenboekjes: Feitenboekje 2014 Feitenboekje PenO 2014 Tekstenbundel 2014
Lees meer

Ervaringen praktijkexamens PHB Domein III Onderwijs

Vanaf september worden de examens voor de Boa’s in domein III Onderwijs in het kader van de Permanente Her- en Bijscholing afgenomen. De theorie onderdelen Wettelijke Kaders Generiek en Specifiek kennen een hoog slagingspercentage. Ook voor het praktijkexamen Afhandeling en Netwerk is het overgrote deel van de kandidaten geslaagd. Het praktijkexamen Sanctionerend Optreden, wat bestaat uit de onderdelen Verhoor en Pro
Lees meer