logo

Annuleren of aanpassen individuele inschrijvingen

Sinds afgelopen maart verlopen de individuele inschrijvingen voor de ExTH-examens Gespreks-benanderingstechnieken en Permanente Her- en Bijscholing via een online aanmeldformulier. Na aanmelding betaalt u direct online via iDeal. De procedure voor het annuleren of aanpassen van individuele aanmeldingen ziet er als volgt uit: Tot 4 weken vóór de examendatum van een kandidaat – kan de examendatum gewijzigd worden
Lees meer

Toetsmatrijs Boa-basisbekwaamheid rechtskennis

Graag maken wij u erop attent dat de toetsmatrijs Boa-basisbekwaamheid rechtskennis onlangs is gepubliceerd op onze website. Het document is te vinden op de examenpagina Basisbekwaamheid Boa.
Lees meer

Verbalisantnummer combibon

Op de combibon moet de kandidaat zijn verbalisantnummer  invullen. Een verplicht grijs veld.  ExTH hanteert hiervoor de volgende richtlijnen: Een verbalisantnummer van 4 cijfers dient voorafgegaan te worden door voorloopnullen. Bijv.  verbalisantnummer is 583 – De kandidaat vult in 000583. Een kandidaat zonder eigen verbalisantnummer: De kandidaat vult 123456 in.
Lees meer

Toelichting op seniorenontheffing

In de Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar worden gronden genoemd op basis waarvan een boa werkgever ontheffing kan aanvragen van de bekwaamheidseisen. Eén van de ontheffingsgronden betreft de leeftijd van een boa, de zogenaamde seniorenontheffing. Wij ontvangen veel vragen over deze seniorenontheffing. In het bijgaande document wordt de seniorontheffing  toegelicht. Klik hier voor het document.
Lees meer

Slagingspercentages eerste half jaar 2014

In het bijgaande overzicht treft u slagingspercentages van de tot nu toe in 2014 afgenomen ExTH-examens.  Klik hier voor het overzicht.
Lees meer

Aankondiging inzet nieuwe casussen G&Bt september 2014

Per 1 september a.s. worden twee nieuwe casussen tijdens het examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken ingezet. Het betreft de casussen: – Venten (F225) De kandidaat krijgt lid 1 en 2 van artikel 5:15 aangereikt waarin de volgende tijdstippen bij lid 2 zijn ingevuld: tussen 08.00 tot 20.00 uur. NB. Conform de toelichting in de model APV (hoofdstuk 5- afdeling 3) is het hebben van een vergunning in deze
Lees meer

Wijziging samenstelling examencommissies

Onlangs zijn de volgende leden toegevoegd aan de examencomissies Openbare Ruimte, Boa Basisbekwaamheid en Domein III Onderwijs: Examencommissie Openbare Ruimte: – Mevrouw S. Mutsaers (namens het bekostigd onderwijs) – De heer D. Haartsen (namens de particuliere opleiders) Examencommissie Boa Basisbekwaamheid: – B. Zeldenthuis (namens Boa domein 4 Openbaar Vervoer) Examencommissie Domein III Onderwij
Lees meer

Verslag en presentatie regionale informatiebijeenkomst 12 mei 2014

Op 12 mei 2014 heeft in Amersfoort een regionale informatiebijeenkomst voor ROC’s plaatsgevonden. Klik hier voor de presentatie van deze bijeenkomst.  Klik hier voor het het verslag van deze bijeenkomst.
Lees meer

Wijziging individuele aanmeldprocedure

Vanaf heden verlopen de individuele inschrijvingen voor de ExTH-examens Gespreks-benanderingstechnieken en Permanente Her- en Bijscholing via een online aanmeldformulier. Na aanmelding betaalt u direct online via iDeal.  Klik hier voor meer informatie over de online aanmeldprocedure.
Lees meer