logo

Vacature examencommissielid Drank- en Horecawet

Binnen de examencommissie is een stoel vacant voor een vertegenwoordiger uit de gemeente. De examencommissie is belast met de examinering van de examens Drank- en Horecawet. De leden van de examencommissie hebben o.a. als taak: het beoordelen van de examenopgaven, het vaststellen van de examenopdrachten, het adviseren en/of afhandelen van bezwaarschriften, het toezicht houden op de afname van examens en het beleidsma
Lees meer

Drank- en Horecawet: wederverstrekking

Zoals eerder vermeld ligt de organisatie van de examens Drank- en Horecawet per 1 januari a.s. in handen van ExTH. Per 1 april a.s. zal ook ‘wederverstrekking’ (= een meerderjarige koopt alcohol voor een minderjarige) in de examens worden opgenomen. Klik hier voor meer informatie over de examens van de Drank- en Horecawet.
Lees meer

Verantwoordingsdocument ROC’s

Ten behoeve van de onderwijsinspectie is het vanaf heden mogelijk voor ROC’s het ExTH-verantwoordingsdocument op te vragen. Stuur het aanvraagformulier verantwoordingsdocument ingevuld retour en u ontvangt op korte termijn per post een exemplaar.  
Lees meer

Voorbeeldexamens Boa Basisbekwaamheid en PHB Domein III

Om een impressie te krijgen van de praktijkexamens Boa Basisbekwaamheid en PHB Domein III zijn er vanaf heden examenfilms beschikbaar op onze website: Examenfilm Boa Basisbekwaamheid Examenfilm PHB Domein III:Sanctionerend Optreden Examenfilm PHB Domein III: Afhandeling & Netwerk
Lees meer

Tarieven ExTH 2015

De tarieven ExTH voor 2015 zijn vastgesteld. Deze blijven gelijk aan de tarieven van 2014.
Lees meer

Drank- en Horecawet examens per 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2013 is de Burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet. De Burgemeester kan gemeentelijk toezichthouders aanwijzen om deze wetgeving te handhaven. De Regeling toezichthoudend ambtenaren Drank- en Horecawet regelt de verplichting voor het behalen van een DHW-examen voor deze toezichthouders. De organisatie van deze examens ligt per 1 januari a.s. in hande
Lees meer

Informatiebijeenkomst ROC’s

ExTH organiseert op 4 december 2014 van 15.00 uur tot 16.30 uur  aan de Plotterweg 1 te Amersfoort wederom een bijeenkomst voor ROC’s om elkaar te ontmoeten, vragen te beantwoorden en ontwikkelingen en verbeterpunten uit te wisselen  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@exth.nl o.v.v. Informatiebijeenkomst ROC’s 4 december 2014, naam ROC, namen deelnemers. Wij willen het programma zoveel als mogeli
Lees meer

Model APV artikel Venten gewijzigd

In ons nieuwsbericht van 17 juni jl. hebben wij aangekondigd dat per 1 september a.s. twee nieuwe casussen tijdens het examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken worden ingezet: Venten en Straatartiest. Let op: 10 juli ontvingen wij de Wijziging Model APV Zomer 2014 waaruit bleek dat artikel 5:15 Venten is gewijzigd. Zie onderstaande link: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/recht/apv/brieven/wijziging-model-a
Lees meer

Wijziging bezwaarprocedure

Met ingang van 1 september 2014 wijzigt de bezwaarprocedure. Vanaf die datum zijn er aan de behandeling van een bezwaarschrift € 35,- administratiekosten verbonden. Het bedrag wordt teruggestort als de kandidaat in het gelijk wordt gesteld.
Lees meer