logo

Aanpassingen Module 4 Milieu

De examencommissie heeft ingestemd met onderstaande wijzigingen naar aanleiding ervaringen in de try-outs: Verhoor Exameneis 1: Opstellen van verhoorplan/bewijsmatrix Beoordeling 1a: Verhoorplan/bewijsmatrix: Heeft alle relevante aanwijzingen in verhoorplan en/of matrix opgenomen. Heeft 60-99% van de relevante aanwijzingen in verhoorplan en/of matrix opgenomen. Heeft minder dan 60% van de relevante aanwijzingen in ve
Lees meer

Examenonderdeel Sanctionerend Optreden Inspectiediensten

18 september 2019 hebben de gezamenlijke inspectiediensten 5 casussen ten behoeve van het examenonderdeel Sanctionerend Optreden (SO) aangeleverd. Deze zijn 14 oktober j.l. door de examencommissie Milieu vastgesteld. Het betreft de casussen: 1. Niet voldoen aan vordering. 2. Het opzettelijk beletten van ambtshandeling. 3. Het opzettelijk voorhanden hebben van een valselijk opgemaakt geschrift. 4. Weigeren te voldoen
Lees meer

Schermafbeelding DHW Boeterapport

Zoals eerder aangekondigd zal per 1 november a.s. een nieuw toetsingssysteem worden ingevoerd. Klik hier voor de eerdere berichtgeving hierover. Met behulp van het document ‘schermafbeelding DHW Boeterapport’ krijgt u een indruk hoe de examenomgeving er vanaf 1 november a.s. uit zal zien. Klik hier voor het document ‘schermafbeelding DHW Boeterapport’.
Lees meer

Vervolg bijeenkomst ‘Samen kwaliteit handhaven’

Maandag 7 oktober j.l. heeft de bijeenkomst ‘Samen kwaliteit handhaven’ plaatsgevonden. Tijdens deze dag heeft ExTH werkgevers/teamleiders van boa’s in domein I en II en hun directe toezichthouders laten zien hoe het proces binnen ExTH is ingericht, hoe examens tot stand komen en hoe hieraan vervolgens uitvoering wordt gegeven. Aan de genodigden is de gelegenheid gegeven input hierop te geven. ExTH bedankt hen voor d
Lees meer

Informatiebijeenkomst DHW Boeterapport

Op 27 november a.s. van 14.00 uur tot circa 16.00 uur organiseert ExTH wederom een informatiebijeenkomst DHW boeterapport. Deze zal plaatsvinden op ons kantoor te Amersfoort. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@exth.nl o.v.v. van informatiebijeenkomst DHW Boeterapport met daarbij het aantal deelnemers.
Lees meer

Telefonische bereikbaarheid ExTH 7 oktober a.s.

In verband met het congres ‘Samen kwaliteit handhaven’ is ExTH maandag 7 oktober a.s. telefonisch niet bereikbaar. Wij verzoeken u die dag uw vragen per e-mail te sturen naar info@exth.nl.
Lees meer

Kwaliteit handhaven; dat doen we samen!

ExTH is de schakel naar bekwaamheid in de praktijk. Zij vindt dat iedere (aankomend) boa een waardevol diploma verdient waarmee hij of zij aantoont te voldoen aan de bekwaamheidseisen die aan boa’s gesteld worden. ExTH werkt tijdens het hele examenproces van ontwikkeling tot vaststelling en van organisatie tot afname samen met belanghebbenden in het werkveld. Zij hebben zitting in examencommissies, in constructieteam
Lees meer

Nieuw toetsingssysteem DHW-Boeterapport

Per 1 november aanstaande zal het DHW onderdeel Boeterapport in een ander toetsingssysteem worden afgenomen. Dit betekent voor de kandidaat een aantal procedurele wijzigingen ten aanzien van de afname. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.  Het gaat om de volgende wijzigingen: -Er hoeft niet meer van tabblad te worden gewisseld. Het boeterapport format wordt op 1 pagina getoond. Door te scrollen kan me
Lees meer

Beëindiging pilot opnameapparatuur

De pilot van ExTH, waarin tijdens de examens gebruik werd gemaakt van opnameapparatuur bij de praktijkexamens Domein I, is onlangs beëindigd. De bevindingen van de pilot worden geëvalueerd waarna door de examencommissie zal worden besloten of en zo ja in welke vorm het gebruik van opnameapparatuur standaard onderdeel zal gaan uitmaken van de praktijkexamens Domein I. De uitkomsten hiervan zullen via de website van Ex
Lees meer