logo

Termijn versturen examenuitslag

Wij ontvangen regelmatig vragen over de termijn waarbinnen de uitslagen van open werk examens worden verstuurd. De uitslag van deze examens (te weten DHW-boeterapport, PV van Bevindingen, De-escalerend optreden, Verhoor) wordt binnen 10 werkdagen per e-mail verstuurd. De uitslag van de overige examenonderdelen wordt na 3 werkdagen (vanaf 15.00 uur) verstuurd.
Lees meer

Examenaanbod in de zomerperiode

ExTH zal gedurende de gehele zomerperiode geopend zijn en examens blijven aanbieden. 
Lees meer

Corona-instructies en virtuele tour

Vanaf 2 juni zijn onderwijsinstellingen weer stap voor stap opengegaan. Per 15 juni gaan ook mbo en hoger onderwijs weer gedeeltelijk open. Mede hierdoor wordt er naar verwachting meer gereisd met het openbaar vervoer. Reis veilig Voor examenkandidaten die met het openbaar vervoer naar de examenlocatie willen komen, hebben wij ter voorbereiding een korte, leerzame instructie gemaakt over het dragen van een mondkapje.
Lees meer

Annuleringsvoorwaarden examens

De afgelopen periode zijn wij, in verband met de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons bevonden, coulant omgegaan met de annuleringsvoorwaarden die van kracht zijn op onze examens. Inmiddels zijn het merendeel van de examens weer opgestart en kunnen wij weer grotendeels op reguliere wijze onze examens afnemen. Vanaf 1 juni 2020 zullen wij dan ook weer volledig handelen volgens de geldende annuleringsvoorwaarde
Lees meer

Geactualiseerde versie MAS

Onlangs heeft Ingrado de geactualiseerde versie van de MAS gepubliceerd. Deze wordt per 1 oktober a.s. geïmplementeerd in de PHB-examens Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek, Sanctionerend Optreden en MAS. Mochten kandidaten vóór 1 oktober in het examen al wel uitgaan van de geactualiseerde MAS, dan wordt dit niet fout gerekend.
Lees meer

Verhoor-inspectiediensten

Ten behoeve van de opleiders publiceren wij, zoals afgesproken, nu reeds de naam- en wetgeving van casussen die vanaf februari 2021 zullen worden ingezet bij het examen  PHB Milieu Verhoor – Inspectiediensten: Niet voldoen aan een vordering – Artikel 184 WvS  Wederspannigheid (1)- Artikel 180 WvS Wederspannigheid (2)- Artikel 180 WvS  Ambtsdwang- Artikel 179 WvS Vals geschrift voorhanden- Artikel 225 WvS
Lees meer

Uitbreiding capaciteit

De afname van theorie examens van ExTH in het Examencentrum in Amersfoort is inmiddels weer hervat, echter met een beperkte capaciteit per lokaal om aan de RIVM-maatregelen COVID-19 te voldoen. We willen kandidaten graag de mogelijkheid bieden om op een redelijke termijn het examen te kunnen afleggen.  ExTH heeft inmiddels de beschikking over extra examenruimtes in het Examencentrum te Amersfoort. Hierdoor ontstaat e
Lees meer

Bevindingen deels hervatten theorie-examens

Maandag 6 april is ExTH weer voorzichtig gestart met het afnemen van theorie-examens op het Examencentrum aan de Plotterweg in Amersfoort. Bij de afname van de examens wordt strikt gewerkt volgens een draaiboek waarin de genomen maatregelen staan beschreven. Deze maatregelen zijn afgestemd op de voorschriften vanuit overheid en het RIVM. Daarnaast zijn er aanvullende voorzorgsmaatregelen getroffen. De eerste ervaring
Lees meer

Versturen examenoproep

Normaliter verstuurt ExTH twee weken van te voren de definitieve examenoproep voor uw examen. In verband met de aangepaste examenplanning zal uw examenoproep (tot nader bericht) een week in plaats van twee weken van te voren worden verstuurd. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Lees meer