logo

Herkansen Leerplichtexamens PHB Domein III

Zoals eerder aangekondigd gaan per 1 janauri 2018 de nieuwe/herziene examenonderdelen voor de 2e PHB cyclus domein III in. Kandidaten die een herkansing willen afleggen op basis van de huidige examenonderdelen (1e PHB cyclus) hebben hier op de onderstaande data de mogelijkheid toe. Inschrijving voor deze data verloopt via MijnExTH. Herkansing Leerplicht Domein III PHB Sanctionerend Optreden: 12 januari 2018 Herkansin
Lees meer

Exameneisen praktijkexamens G&Bt en SO

Zoals in juli jl. gemeld, zijn door het uitblijven van de AMvB, per 1 januari 2018 de volgende exameneisen cruciaal in de beoordeling van de praktijkexamens G&Bt en Sanctionerend optreden (HTV en PHB I, II en (voor wat betreft de melding) III). Optreden: De kandidaat moet de verdachte (naast de melding van de cautie) wijzen op het recht op rechts- en verhoorbijstand (+ consequenties van het afzien hiervan en het
Lees meer

ID-bewijzen

Wij merken dat sommige kandidaten nog steeds een kopie ID-bewijs meenemen naar het examen. Wij maken u er op attent dat dit sinds de in gebruik name van MijnExTH niet meer hoeft. Wel is het volgende verplicht: Een kandidaat moet voorafgaand aan het examen zijn ID-bewijs aan de examenleider tonen om deel te kunnen nemen. Het ID-bewijs moet zijn geuploaded in MijnExTH alvorens een certificaat/diploma kan worden opgemaa
Lees meer

Exameneisen Sanctionerend Optreden Domein II

Zoals aangekondigd in eerdere berichtgeving zijn deze week de exameneisen PHB Sanctionerend Optreden gepubliceerd op onze website. Klik hier voor de exameneisen Sanctionerend Optreden en overige documenten PHB Domein II.
Lees meer

Vacature Beoordelaar PHB Milieu praktijkexamen

ExTH zoekt beoordelaars voor het beoordelen van het PHB Milieu praktijkexamen Sanctionerend Optreden. Herkent u zich in het onderstaande profiel dan kunt u reageren door een e-mail met CV te sturen naar info@exth.nl o.v.v. beoordelaar PHB Milieu praktijkexamen. Wij zien reacties graag voor 20 december a.s. tegemoet. Profiel beoordelaar praktijkexamen milieu
Lees meer

Tarieven ExTH 2018

De tarieven ExTH voor 2018 zijn vastgesteld: Klik hier voor een overzicht van de vastgestelde examentarieven 2018.
Lees meer

Verslag bijeenkomst Particuliere Opleider 13 oktober 2017

Op 13 oktober jl. vond bij ExTH in Amersfoort de informatiebijeenkomst Particuliere Opleiders plaats. Lees hier het verslag.
Lees meer

Toetsmatrijzen PHB Domein I per 1-4-2018

Zoals eerder dit jaar aangekondigd zal per 1 april 2018 de nieuwe PHB-cyclus Domein I ingaan. Bijgaand de toetsmatrijzen van Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek en Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek die vanaf die datum van kracht zullen zijn. *Cesuur: om de examens met een voldoende af te ronden dient men minimaal 35 vragen goed te beantwoorden. *Tijdsduur examens: 60 minuten *Aantal vragen per examen
Lees meer

Informatiebijeenkomsten opleiders 2018

De informatiebijeenkomsten voor particuliere opleiders in 2018 zullen plaatsvinden op 11 april en 7 november 2018. De informatiebijeenkomsten voor ROC’s in 2018 zullen plaatsvinden op 12 april en 8 november 2018. De tijdstippen van deze bijeenkomsten zijn nog niet bepaald en worden op een later moment bekend gemaakt.
Lees meer