logo

Annuleringsvoorwaarden examens

De afgelopen periode zijn wij, in verband met de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons bevonden, coulant omgegaan met de annuleringsvoorwaarden die van kracht zijn op onze examens. Inmiddels zijn het merendeel van de examens weer opgestart en kunnen wij weer grotendeels op reguliere wijze onze examens afnemen. Vanaf 1 juni 2020 zullen wij dan ook weer volledig handelen volgens de geldende annuleringsvoorwaarde
Lees meer

Geactualiseerde versie MAS

Onlangs heeft Ingrado de geactualiseerde versie van de MAS gepubliceerd. Deze wordt per 1 oktober a.s. geïmplementeerd in de PHB-examens Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek, Sanctionerend Optreden en MAS. Mochten kandidaten vóór 1 oktober in het examen al wel uitgaan van de geactualiseerde MAS, dan wordt dit niet fout gerekend.
Lees meer

Verhoor-inspectiediensten

Ten behoeve van de opleiders publiceren wij, zoals afgesproken, nu reeds de naam- en wetgeving van casussen die vanaf februari 2021 zullen worden ingezet bij het examen  PHB Milieu Verhoor – Inspectiediensten: Niet voldoen aan een vordering – Artikel 184 WvS  Wederspannigheid (1)- Artikel 180 WvS Wederspannigheid (2)- Artikel 180 WvS  Ambtsdwang- Artikel 179 WvS Vals geschrift voorhanden- Artikel 225 WvS
Lees meer

Uitbreiding capaciteit

De afname van theorie examens van ExTH in het Examencentrum in Amersfoort is inmiddels weer hervat, echter met een beperkte capaciteit per lokaal om aan de RIVM-maatregelen COVID-19 te voldoen. We willen kandidaten graag de mogelijkheid bieden om op een redelijke termijn het examen te kunnen afleggen.  ExTH heeft inmiddels de beschikking over extra examenruimtes in het Examencentrum te Amersfoort. Hierdoor ontstaat e
Lees meer

Bevindingen deels hervatten theorie-examens

Maandag 6 april is ExTH weer voorzichtig gestart met het afnemen van theorie-examens op het Examencentrum aan de Plotterweg in Amersfoort. Bij de afname van de examens wordt strikt gewerkt volgens een draaiboek waarin de genomen maatregelen staan beschreven. Deze maatregelen zijn afgestemd op de voorschriften vanuit overheid en het RIVM. Daarnaast zijn er aanvullende voorzorgsmaatregelen getroffen. De eerste ervaring
Lees meer

Versturen examenoproep

Normaliter verstuurt ExTH twee weken van te voren de definitieve examenoproep voor uw examen. In verband met de aangepaste examenplanning zal uw examenoproep (tot nader bericht) een week in plaats van twee weken van te voren worden verstuurd. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Lees meer

Vragen met betrekking tot aanmelden/annuleren/verzetten examens

Wij ontvangen veel vragen van kandidaten over de status van zijn of haar examen. Graag maken wij u er op attent dat u de status van uw examen kunt terugvinden in MijnExTH. Wanneer een examen wordt geannuleerd worden kandidaten en opleiders daarover ook per e-mail geïnformeerd. Bent u aangemeld door uw opleider en is uw examen geannuleerd, dan zal uw opleider wanneer dit mogelijk is u opnieuw aanmelden. Doordat de exa
Lees meer

Aanpassingen praktijkexamens Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten Domein I (geldig tot nader bericht).

ExTH start vanaf 8 april weer met de afname van de praktijkexamens Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten Domein I. In lijn met de richtlijnen van het RIVM zullen deze examens, met inachtneming van de exameneisen, in aangepaste vorm worden afgenomen om contact tussen kandidaten, beoordelaars en rollenspelers zoveel mogelijk te vermijden. Algemeen -Kandidaten wordt verzocht zich 5 minuten voor aanva
Lees meer

Deels hervatten praktijkexamens vanaf 8 april a.s.

In navolging op de berichtgeving over het hervatten van de online examens zal ExTH vanaf 8 april a.s. ook de praktijkexamens in het praktijkexamencentrum te Amersfoort deels gaan hervatten. Voor de afname van deze praktijkexamens zullen de richtlijnen vanuit het RIVM strikt in acht worden genomen. Dit betekent onder andere dat er minder examens per dag zullen worden afgenomen en er meer tijd tussen de examens zal wor
Lees meer