logo

Update hervatten examenafname

Zoals eerder aangekondigd zijn de examens van ExTH tot in ieder geval 6 april a.s. opgeschort.  ExTH werkt aan verschillende scenario’s met betrekking tot het hervatten van onze examenafname. Zodra een datum bekend is, zullen wij deze zo spoedig mogelijk communiceren. Wij begrijpen de behoefte aan duidelijkheid op dit gebied en zodra wij die kunnen verschaffen, heeft dit onze prioriteit.  Hervatting van onze ex
Lees meer

Kwaliteit handhaven; dat doen we samen!

ExTH is de schakel naar bekwaamheid in de praktijk. Zij vindt dat iedere (aankomend) boa een waardevol diploma verdient waarmee hij of zij aantoont te voldoen aan de bekwaamheidseisen die aan boa’s gesteld worden. ExTH werkt tijdens het hele examenproces van ontwikkeling tot vaststelling en van organisatie tot afname samen met belanghebbenden in het werkveld. Zij hebben zitting in examencommissies, in constructieteam
Lees meer

Extra examentijd

Graag maken wij u er op attent dat het toekennen van extra examentijd bij theorie examens, naar aanleiding van een verzoek tot aangepaste examinering, alleen mogelijk is bij examenmomenten waar uitloopmogelijkheid is. Dit betreffen examenmomenten voor de lunch of aan het einde van de dag. Neem bij twijfel voorafgaand aan de inschrijving contact op met het examenbureau. Wanneer u wordt aangemeld door uw opleider of we
Lees meer

Slagingspercentages 2019

De slagingspercentages van de in 2019 afgenomen examens ExTH zijn te vinden in het overzicht slagingspercentage 2019. Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen.
Lees meer

Inzagemomenten 2020

In 2020 zal ExTH, in plaats van om de week, iedere week een inzagemoment aanbieden. Klik hier voor de inzagemomenten 2020.
Lees meer

Slagingspercentages eerste half jaar 2019

In het bijgaande overzicht treft u slagingspercentages van de examens die zijn afgenomen in het eerste half jaar 2019. Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen.
Lees meer

MijnExTH – uploadmogelijkheid Levensreddend handelen en certificaat Cameratoezicht

Gezien de Europese privacy-wetgeving heeft ExTH onlangs een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het uploaden en valideren van documenten die onderdeel uitmaken van het HTV diploma. Voor de opleider is deze uploadmogelijkheid onlangs ingetrokken en vanaf heden zal een kandidaat dit zelf moeten doen via MijnExTH. Conform de wet- en regelgeving slaat ExTH deze identiteitsbewijzen niet op maar deze worden na validat
Lees meer

Gewijzigde exameneisen PHB Milieu Sanctionerend Optreden (rectificatie)

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de gewijzigde versie van de Exameneisen PHB Milieu Sanctionerend Optreden vanaf 1 mei 2020 van kracht zijn (i.v.p. 1 november 2019). Op bladzijde 1 van het document (versie 1.3) staan de wijzigingen. Klik hier voor het gewijzigde document.
Lees meer

Tarieven 2020 ongewijzigd

De tarieven voor de ExTH examens blijven in 2020 ongewijzigd. Klik hier voor de tarieven ExTH.
Lees meer

Vacature Beoordelaar SO Inspectiediensten

ExTH zoekt ten behoeve van het beoordelen van kandidaten die het examenonderdeel Sanctionerend Optreden Inspectiediensten afleggen beoordelaars. Klik hier voor de vacaturetekst.
Lees meer