logo

Tariefwijziging CBT-locaties Lamark

Voor de theorie-examens die op Lamark locaties worden afgenomen geldt een opslag op het examentarief. De huidige opslag betreft € 19,50 per kandidaat per examen. Per 1 mei 2018 zal deze opslag wijzingen naar € 19.90 per kandidaat per examen.
Lees meer

Sanctionerend Optreden Domein II Milieu

Voor het examen Sanctionerend Optreden Milieu is er nieuwe informatie beschikbaar over de opzet, de exameneisen en de casuïstiek. Klik hier. Praktijkexamens Milieu: Er worden twee praktijkexamens afgenomen: Sanctionerend Optreden: Dit wordt kleurspecifiek ingevuld. De kandidaat laat zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt: zijn optreden en de uitgeschreven combibon cq. proces verbaal. Klik hier voo
Lees meer

Slagingspercentages 2017

De slagingspercentages van de in 2017 afgenomen examens ExTH zijn te vinden in het overzicht slagingspercentages 2017. Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen
Lees meer

PHB-cyclus Openbare Ruimte per 1 april 2018

Per 1 april 2018 aanstaande gaat de nieuwe PHB-cyclus Domein I in. De vier examenonderdelen van deze cyclus zijn Wettelijke kaders Openbare Ruimte Generiek Wettelijke kaders Openbare Ruimte Specifiek   Sanctionerend Optreden Keuzemodule: Dienstverlening en Calamiteiten of Cameratoezicht of Drank- en Horecawet. De exameneisen van de praktijkonderdelen Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten zijn niet
Lees meer

ExTH viert 10-jarig jubileum met congres over ‘Ondermijning’

Een feestelijke bijeenkomst met een inhoudelijk tintje. Op deze manier gaf ExTH dinsdag 23 januari vorm aan haar 10-jarig jubileum. Prominente sprekers vanuit gemeente en politie deelden tijdens een mini-congres hun ervaringen rond het thema Ondermijning. Ruim honderd genodigden waren samengekomen in Het Oude Magazijn in Amersfoort om te vieren dat ExTH al 10 jaar lang invulling geeft aan de deskundigheid en integrit
Lees meer

Omrekentabel: HTV Crebo 25409

MBO-scholen hebben in de OER van het cohort 2016 (en sommige scholen ook in de OER van cohort 2017), de toekenning van cijfers opgenomen op basis van een omrekentabel. Daar een vastgestelde OER als een contract met de onderwijsnemer gezien kan worden, is deze door scholen niet meer open te breken. ExTH publiceert daarom onderstaande omrekentabel voor cohort 2016 en 2017. Het is aan de scholen of ze op basis van hun O
Lees meer

Aangepaste exameneisen Leerplicht SO

De examencommissie Onderwijs heeft naar aanleiding van de pilot bepaald dat de exameneis “Kandidaat legt duidelijk de reden, het doel en de procedure uit van het verhoorgesprek” een cruciale exameneis wordt in het beoordelingsmodel van het examen Sanctionerend Optreden. Deze eis stond in een eerdere publicatie van de exameneisen (in juli 2017) nog niet als cruciaal vermeld. Klik hier voor de aangepaste exameneisen.
Lees meer

Versturen definitieve uitslagen

Graag maken wij u erop attent dat de definitieve uitslagen van de theorie-examens en praktijkexamens Boa Basisbekwaamheid, MTV, HTV, PHB Domein I, Domein II en Domein III na 3 werkdagen vanaf 15.00 uur per e-mail worden verstuurd.
Lees meer

Feitenboekjes 2018

De feitenboekjes voor 2018 zijn gepubliceerd op de website van het Openbaar Ministerie. Klik hier voor de feitenboekjes.            
Lees meer