logo

Uitnodiging: Samen kwaliteit handhaven

Uitnodiging werkgevers/teamleiders van boa’s in domein I en II en hun (direct) toezichthouders ‘Samen kwaliteit handhaven’ Wees welkom op 7 oktober a.s. en ga het gesprek met ons aan. De Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) heeft een prominente plek in het boa-stelsel. We merken dat bij steeds meer werkgevers de behoefte leeft om hierover met ons en met elkaar in gesprek te gaan. Daarom leggen we maand
Lees meer

Vastgestelde Toetsmatrijzen WKORG en WKOG

De nieuwe toetsmatrijzen Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek en Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek zijn vastgesteld. Beide toetsmatrijzen zullen ingaan per 1 februari 2020. Klik hier voor de toetsmatrijs Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek.Klik hier voor de toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek.
Lees meer

Bijeenkomst Milieu verplaatst

De bijeenkomst van 5 september a.s. betreffende Domein IIExamenproducten PHB onderdeel 4, is wegens omstandigheden verplaatst naar 18 september a.s. van 15.30 uur tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het examencentrum Amersfoort. PHB opleiders kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@exth.nl met daarbij de titel van de betreffende bijeenkomst en het aantal deelnemers.
Lees meer

Domein II Milieu Keuze onderdeel 4

Onder onderstaande link treft u de beoordelingsmodellen en de cesuur aan van de desbetreffende keuze-onderdelen van module 4. -De-escalerend Optreden -PV van bevindingen -Verhoor -Bewust Handhaven Klik hier voor de hierboven genoemde documenten.
Lees meer

Verantwoordelijkheid juiste kandidaat-gegevens

Graag herinneren wij u aan het volgende: Sinds enige tijd heeft ExTH de verplichting afgeschaft om een kopie ID te uploaden. Door deze aanpassing ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens op het waardedocument (het getuigschrift/diploma/certificaat) bij de kandidaat . Dit betekent dat ExTH op basis van de gegevens zoals deze in MijnExTH geregistreerd staan het waardedocument zal uitgeven. Indien blijkt dat
Lees meer

Artikel MAS-examen Ingrado Magazine

Onlangs is er in het Ingrado Magazine van de april-editie een artikel verschenen over het MAS-examen. Het artikel is te vinden op bladzijde 25 t/m 27. Klik hier voor het magazine.
Lees meer

Nieuwe Lamark locatie Breda

Per 2 september a.s. opent Lamark een nieuw testcenter onder de naam ‘Lamark Breda Station’. Het adres van deze locatie is Stationsplein 16, 4811 BB Breda. Op de huidige locatie in Breda zullen vanaf september geen examens meer worden afgenomen via Lamark.
Lees meer

Bereikbaarheid ExTH

ExTH is op 30 mei (Hemelvaartsdag) en 31 mei a.s. gesloten. Op maandag 3 juni zijn wij u graag weer van dienst.  
Lees meer

Concept toetsmatrijzen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 mei j.l. zijn de onderstaande toetsmatrijzen Openbare Ruimte Generiek en Onderwijs Generiek besproken. Opleiders worden tot 22 mei a.s. in de gelegenheid gesteld, alvorens de toetsmatrijzen definitief worden vastgesteld door de desbetreffende examencommissies, eventuele op- en aanmerkingen door te geven via info@exth.nl. Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek 2.0 [con
Lees meer