logo

Aanpassing examenprogramma HTV

In het examenprogramma HTV is de volgende aanpassing in paragraaf 12 doorgevoerd: Het behaalde ExTH diploma, verstrekt in het kader van de MBO opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid kent een geldigheid van 6 jaar in plaats van 5 jaar ten behoeve van het verkrijgen van vrijstelling op onderdelen voor de eerste PHB periode.
Lees meer

Beperkte parkeermogelijkheden locatie Amersfoort

In verband met het openen van een tweede (tijdelijke) examenstraat op de parkeerplaats van het examencentrum Amersfoort, verzoeken wij kandidaten de komende maanden bij voorkeur met het openbaar vervoer af te reizen naar deze locatie omdat de parkeermogelijkheden beperkt zullen zijn.
Lees meer

Bewapening tijdens het examen

Wij wijzen u er op dat bewapening (vuurwapens) tijdens het examen niet is toegestaan. Daarnaast verzoeken wij de kandidaat te verschijnen in het uniform van de organisatie die hij als boa vertegenwoordigt.
Lees meer

Lamark Alkmaar en Heerlen

Lamark heeft een nieuwe locatie geopend in Alkmaar.  De locatie zal in eerste instantie boekbaar zijn op dinsdag en vanaf 16 mei ook op de donderdagen. Alkmaar zal op termijn dienen als vervanging van Den Helder. Daarnaast opent zij als pilot een locatie in Heerlen vanaf 2 mei 2019. Deze locatie zal boekbaar zijn op de donderdagen.
Lees meer

Vacature Itemconstructeurs DHW

ExTH is op zoek naar meerdere: Itemconstructeurs (freelance) voor het examen drank- en Horecawet. Het gaat om het schrijven (en eventueel inhoudelijk beoordelen) van praktijkgerichte gesloten examenvragen. In overleg en afhankelijk van de inhoudelijke expertise wordt bepaald over welke toetstermen vragen geconstrueerd worden. Klik hier voor het volledige profiel.
Lees meer

Bereikbaarheid ExTH donderdag 11 april a.s.

In verband met een teamdag is het examenbureau van ExTH donderdag 11 april a.s. telefonisch niet bereikbaar. Wij verzoeken u die dag uw vragen per e-mail te stellen via info@exth.nl. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Lees meer

Verhuizing Test Center Lamark Leeuwarden

Het Test Center Edunoord gaat verhuizen binnen Leeuwarden! Vanaf 1 juli 2019 worden de examens afgenomen op het nieuwe Test Center. De adresgegevens zijn: François HaverSchmidtwei 2 8914 BC Leeuwarden
Lees meer

Domein II Milieu PHB onderdeel 4

In vervolg op de eerder gepubliceerde concepten (28 februari j.l.) bijgaand de vastgestelde documenten voor de vier examens waaruit een PHB kandidaat milieu kan kiezen ten behoeve van onderdeel 4. -PV schrijven -Bewust Handhaven -De-escalerend Optreden -Verhoor Opleiders kunnen vanaf 1 mei examenmomenten aanvragen via info@exth.nl. De examens worden vanaf 1 oktober 2019 afgenomen.  
Lees meer

Briefing praktijkexamens Domein I SO en DC

Vanaf 1 april a.s. worden kandidaten die de praktijkexamens  Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten Domein I afleggen, in de gelegenheid gesteld tijdens de briefing de tekst die aan hen wordt voorgelezen mee te lezen op een hardcopy versie.
Lees meer