logo

Toetsmatrijzen PHB Domein I per 1-4-2018

Zoals eerder dit jaar aangekondigd zal per 1 april 2018 de nieuwe PHB-cyclus Domein I ingaan. Bijgaand de toetsmatrijzen van Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek en Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek die vanaf die datum van kracht zullen zijn. *Cesuur: om de examens met een voldoende af te ronden dient men minimaal 35 vragen goed te beantwoorden. *Tijdsduur examens: 60 minuten *Aantal vragen per examen
Lees meer

Informatiebijeenkomsten opleiders 2018

De informatiebijeenkomsten voor particuliere opleiders in 2018 zullen plaatsvinden op 11 april en 7 november 2018. De informatiebijeenkomsten voor ROC’s in 2018 zullen plaatsvinden op 12 april en 8 november 2018. De tijdstippen van deze bijeenkomsten zijn nog niet bepaald en worden op een later moment bekend gemaakt.
Lees meer

Wijziging beleidsregels per 1 september 2017

Per 1 september 2017 heeft er een wijziging een plaatsgevonden in de beleidsregels. Zie bijlage voor de wijzigingen.
Lees meer

Slagingspercentages eerste half jaar 2017

In het bijgaande overzicht treft u slagingspercentages van de tot nu toe in 2017 afgenomen ExTH-examens. Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen.
Lees meer

Bereikbaarheid examencentrum Amersfoort

In opdracht van gemeente Amersfoort legt Meijerink Wegenbouw bv een fietsroute op het bedrijventerrein de Hoef in Amersfoort Noord aan. Hieronder een overzicht van de activiteiten. Naar verwachting zullen onderstaande werkzaamheden tot veel drukte en oponthoud kunnen leiden, hou hier rekening mee als u uw reis plant! (alternatief: neem de trein). De volgende informatie hebben wij gekregen via de gemeente Amersfoort.
Lees meer

1 oktober 2017: Nieuwe exameneisen praktijkexamens G&Bt en SO

Zoals in juli gemeld, worden door het uitblijven van de AMvB,  per 1 oktober 2017 de volgende exameneisen opgenomen in de beoordeling van de praktijkexamens G&Bt en Sanctionerend optreden (HTV en PHB I, II en (voor wat betreft de melding) III). De kandidaat moet naast het melden van de cautie en het wijzen op recht op rechtsbijstand de verdachte ook wijzen op het recht op verhoorbijstand. De kandidaat moet op de
Lees meer

Per 1 oktober 2017: Toetsmatrijs Rechtskennis Boa Basis

Kandidaten worden per 1 oktober 2017 op basis van bijgaande toetsmatrijs Rechtskennis Boa Basis (versie 1.3) op de huidige wetgeving geëxamineerd. Deze matrijs kent, vanwege het uitblijven van de AMvB, slechts twee wijzigingen ten opzichte van de concept matrijs 1.3 die reeds op 30 mei is gepubliceerd. -Aan toetsterm 6.3.12 zijn twee wetsartikelen toegevoegd -De versiedatum is gewijzigd Toetsmatrijs Boa Basisbekwaamh
Lees meer

Informatiebijeenkomst particuliere opleiders

Op 13 oktober a.s. organiseert ExTH informatiebijeenkomsten voor particuliere opleiders. 11.00 – 12.30 uur    In deze bijeenkomst worden aanpassingen/wijzigingen/ontwikkelingen toegelicht over – planning, aanmelding en organisatie – de examens Boa Basisbekwaamheid en PHB domein 1, 2 en 3 – doorvoering wetswijzigingen Tevens worden agenda punten en vragen van opleiders behandeld (deze zien we graag v
Lees meer

Informatiebijeenkomst ROC’s; Keuzedeel DHW

Zoals eerder aangekondigd organiseert ExTH op 10 oktober a.s. vanaf 14.30 uur  aan de Plotterweg 1 te Amersfoort wederom een informatiebijeenkomst voor ROC’s. Ter aanvulling op de eerdere berichtgeving hierover; vanaf circa 15.30 uur zal de bijeenkomst in het teken staan van het keuzedeel Drank- en Horecawet.
Lees meer