logo

Uitnodiging: Samen kwaliteit handhaven

Uitnodiging werkgevers/teamleiders van boa’s in domein I en II en hun (direct) toezichthouders ‘Samen kwaliteit handhaven’ Wees welkom op 7 oktober a.s. en ga het gesprek met ons aan. De Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) heeft een prominente plek in het boa-stelsel. We merken dat bij steeds meer werkgevers de behoefte leeft om hierover met ons en met elkaar in gesprek te gaan. Daarom leggen we maandag 7
Lees meer

Nieuwe Lamark locatie Breda

Per 2 september a.s. opent Lamark een nieuw testcenter onder de naam ‘Lamark Breda Station’. Het adres van deze locatie is Stationsplein 16, 4811 BB Breda. Op de huidige locatie in Breda zullen vanaf september geen examens meer worden afgenomen via Lamark.
Lees meer

Bereikbaarheid ExTH

ExTH is op 30 mei (Hemelvaartsdag) en 31 mei a.s. gesloten. Op maandag 3 juni zijn wij u graag weer van dienst.  
Lees meer

Concept toetsmatrijzen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 mei j.l. zijn de onderstaande toetsmatrijzen Openbare Ruimte Generiek en Onderwijs Generiek besproken. Opleiders worden tot 22 mei a.s. in de gelegenheid gesteld, alvorens de toetsmatrijzen definitief worden vastgesteld door de desbetreffende examencommissies, eventuele op- en aanmerkingen door te geven via info@exth.nl. Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek 2.0 [con
Lees meer

Aanpassing examenprogramma HTV

In het examenprogramma HTV is de volgende aanpassing in paragraaf 12 doorgevoerd: Het behaalde ExTH diploma, verstrekt in het kader van de MBO opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid kent een geldigheid van 6 jaar in plaats van 5 jaar ten behoeve van het verkrijgen van vrijstelling op onderdelen voor de eerste PHB periode.
Lees meer

Beperkte parkeermogelijkheden locatie Amersfoort

In verband met het openen van een tweede (tijdelijke) examenstraat op de parkeerplaats van het examencentrum Amersfoort, verzoeken wij kandidaten de komende maanden bij voorkeur met het openbaar vervoer af te reizen naar deze locatie omdat de parkeermogelijkheden beperkt zullen zijn.
Lees meer

Bewapening tijdens het examen

Wij wijzen u er op dat bewapening (vuurwapens) tijdens het examen niet is toegestaan. Daarnaast verzoeken wij de kandidaat te verschijnen in het uniform van de organisatie die hij als boa vertegenwoordigt.
Lees meer

Lamark Alkmaar en Heerlen

Lamark heeft een nieuwe locatie geopend in Alkmaar.  De locatie zal in eerste instantie boekbaar zijn op dinsdag en vanaf 16 mei ook op de donderdagen. Alkmaar zal op termijn dienen als vervanging van Den Helder. Daarnaast opent zij als pilot een locatie in Heerlen vanaf 2 mei 2019. Deze locatie zal boekbaar zijn op de donderdagen.
Lees meer

Vacature Itemconstructeurs DHW

ExTH is op zoek naar meerdere: Itemconstructeurs (freelance) voor het examen drank- en Horecawet. Het gaat om het schrijven (en eventueel inhoudelijk beoordelen) van praktijkgerichte gesloten examenvragen. In overleg en afhankelijk van de inhoudelijke expertise wordt bepaald over welke toetstermen vragen geconstrueerd worden. Klik hier voor het volledige profiel.
Lees meer